– fordi tiden kræver et MODSPIL

15. Sep 2005

Central overvågning af alle foreninger: Update

 
Nej, det var desværre hverken en and eller en aprilsnar, at EU-kommissionen nu forsøger at "bekæmpe terror" ved at kræve overvågning af alle foreninger. Vi citerer fra EU-Kommissionens udspil:
A. 1. Oversight Mechanisms

• Member States should ensure that they have designated competent authorities with responsibility to oversee the non-profit sector. The oversight role could either be dedicated to a single public body or entrusted to existing authorities.
• The oversight role of the competent authorities should include the following functions: - Operate publicly accessible registration systems for all NPOs [Non-Profit Organizations] operating on their territory, wishing to take advantage of preferential tax treatment, the right to collect funds from the public and the access to public grants. Registration would take the form of a notice rather than a prior approval for constitution. Member States should identify any categories of NPOs that fall outside the limit of their registration system and mitigate the risk that these gaps might pose;
- Providing guidance to NPOs on financial transparency as well as advice to interested persons on vulnerabilities of the sector, risk indicators and guidance on how to identify suspicious activity;
- There should be coordination among competent authorities with regard to investigation of abuse of NPOs;
- Competent Authorities should have capacities to assess risk of abuse of individual NPOs and be empowered to request more detailed particulars where there is indication that the NPO may be operating unlawfully ...
Så: alle registrerede foreninger kan potentielt være "abusers", og alle foreninger skal principielt overvåges for at se, om de skulle finde på at financiere eller udføre terrorvirksomhed.

Resultatet? Foreningslivet besværliggøres, alle foreninger, herunder vin-, sports- og skakklubber, underkastes mistænkeliggørende kontrol - og de, som ønsker at planlægge eller financiere terror, finder andre kanaler.

Er dette, for at parafrasere Nicolai Blædel, forbrydelse eller dumhed - skyldes det ren kontrolglad naivitet, eller er det med gustent overlæg, man gør indhug efter indhug i de rettigheder, der gør (gjorde?) Danmark og andre lande til et nogenlunde frit land?

Update: Modkraft har også en artikel om sagen.

Kommentarer: