– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Sep 2007

Dagbladet Arbejderen 25 år

 
Arbejderen 25 år
- som det fremgår af plakaten ...

I det mindste har den fremskredne alder ikke frataget dem enhver selvironi.

Herfra skal lyde et tillykke: Jeg er ikke på linje med det tidligere DKP/ML eller andre marxister rent politisk, men i sin dækning er Arbejderen et af de få reelle alternativer til den altovervældende borgerlige presse, mediebilledet i Danmark er reduceret til de seneste 10-15 år.

Kommentarer: