– fordi tiden kræver et MODSPIL

22. Oct 2006

Dansk Folkeparti: En trussel mod demokratiet?

 
Frisk pust over landet + Hitler Jugend
Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen spørger i en artikel i Politiken, om Dansk Folkepartis topstyring og hårde linje overfor intern debat er en slags trussel mod den åbne, demokratiske debatkultur, vi ellers kender:
»Dansk Folkepartis opførsel er undergravende for dansk foreningsliv. Hvis ikke vi tager klar afstand, kan det få indflydelse på den måde, vi driver en forening eller et parti på i Danmark. Derfor vil jeg bede statsministeren svare på, om Dansk Folkeparti har handlet i strid med det danske almindelige demokrati«, siger Mogens Jensen (S) til Politiken.dk.
(...)
Han efterlyser desuden en klar udmelding fra andre danske partier og foreninger. Tavsheden er en indirekte accept af Dansk Folkepartis måde at drive et parti på, mener han.
Nuvel, det er på mange måder klart, at Dansk Folkeparti slet ikke er noget demokratisk parti i sædvanlig forstand.

Lad os begynde med partiets egentlige politik: Her har højtstående partisoldater med Pia Kjærsgaard i spidsen gang på gang helt åbenlyst krævet berufsverbot for anderledes tænkende offentligt ansatte (f.eks. med krav om afskedigelse af professor Vagn Greve fra Københavns Universitet), og givet udtryk for, at domstolene skal dømme som politikerne befaler (også mht skyldsspørgsmål).

De mener endvidere, at danske statsborgere vilkårligt og efter politkernes forgodtbefindende skal kunne fratages deres statsborgerskab, at børn og børnebørn såvel som forældre og bedsteforældre til mennesker, der dømmes for overtrædelse af Straffeloven, skal kunne udvises af landet, at religionsfriheden skal sættes ud af kraft, og at fredelige politiske bevægelser skal kunne forbydes.

Når det kommer til de interne linjer, er partiet præget af kæft, trit og retning og en meget stram intern styring, hvor det kun er en meget snæver kreds omkring Pia Kjærsgaard, der - sammen med enkelte "udvalgte" som f.eks. Søren Krarup og Mogens Camre - reelt har noget at skulle have sagt om, hvad der er eller ikke er partiets politik.

Politiske modstandere rammes ikke blot med modargumenter, men med meningsterror - man stiller krav om forbud, truer med afskedigelse, kommer med vilde beskyldninger, der alle er med til at cementere indtrykket af et bølleagtigt ønske om bare at tromle igennem.

Til Mogens Jensens anklage er der reelt kun ét at sige, nemlig at han har ret - Dansk Folkeparti er helt fundamentalt ikke et demokratisk parti. Det er et totalitært parti, er udtryk for et totalitær, ensrettende dansk-nationalistisk livssyn, og hvis Pia Kjærsgaard & Co. kom til magten, ville de fra første færd gå i gang med at forvandle Danmark til et totalitært samfund, hvor staten dikterer og blander sig i alt.

Hvis partiet har indflydelse, vil det derfor i allerhøjeste grad kunne udgøre en trussel mod demokratiet i Danmark, og det har det da i allerhøjeste grad også gjort i de fem år, der er gået siden det borgerlige flertal kom til magten.

Men truslen kommer alligevel ikke udpræget fra partiets interne debatkultur, som Mogens Jensen lægger op til - men fra dets politik, og fra selvsamme politiks afsmitning på andre partier som f.eks. Mogens Jensens eget. Partiets interne struktur understreger blot dets totalitære karakter, men det er ikke primært derfra, truslen kommer.

Kommentarer: