– fordi tiden kræver et MODSPIL

17. Jul 2006

Den Arabiske Liga: Fredsprocessen i Mellem-Østen er død

 
Den 16. juli afholdt udenrigsministrene fra 18 medlemmer af Den Arabiske Liga et nødtopmøde i Cairo, Ægypten, hvorfra hovedkonklusionen blev, hvad man kunne kalde "den laveste fællesnævner", eftersom disse møder opererer med konsensusbeslutninger.

Hovedkonklusionen blev, ikke desto mindre, som formuleret af Ligaens generalsekretær:
We all concluded that the Middle East peace process has failed; it is dead!
Taknemmelige medlemmer af den arabiske offentlighed har oprettet en hjemmeside kaldet Thank You Amr Mussa, hvor man kan gå ind og takke Amr Moussa for som generalsekretær for Den Arabiske Liga at sige højt, hvad alle har vidst i årevis: Der er ingen fredsproces i Mellem-Østen - der er ingen på den ene side, og ingen på den anden - ingen til at lytte og ingen til at høre på nogen af siderne.

Men hvad så i stedet? Vel, thankyouamrmoussa.com har ét bud - og jeg er sikker på, mine læsere selv har gjort sig deres tanker i så henseende:
A new one, but this time one that doesn’t incorporate the failed mechanisms of the quartet and its road map. One that doesn’t rely on dishonest peace brokers who in front of the entire international community side themselves with only one side and tip the balance in its favor even if it meant violating all the UN resolutions and orders of the international court of justice dozens if not hundreds of times. Arab countries today have realized not yet too late how much time and effort has been wasted, but they still manage to rise with something that enables them yet to move forward. A lesson learned that will be depended upon in moving forward.
(...)
If we do not show the leaders that managed for the first time in over a decade to achieve these dangerous yet almost liberating realizations, we risk the chance of breaking out of the shackles of this time-wasting and crippling and already dead peace process, and we sentence ourselves to its own destiny, dead by the hands of the people we extended our hands to in peace, but got none back.
Så - hvis også du føler trang til at takke den arabiske verden for endelig at have sagt højt,. hvad alle længe har vidst, at fredsprocessen er død og har været det længe, er det blot at klikke ind på thankyouamrmoussa.com og skrive en kort takketale.

Via Black Iris of Jordan.

Kommentarer: