– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Aug 2006

Det irakiske folks vilje

 
Abu Aardvark kommenterer præsident Bushs udsagn om, at de amerikanske styrker ikke vil blive trukket ud af Irak mens han er præsident, fordi det irakiske folk ønsker, de skal blive, ved at henvise til den nyeste meningsmåling blandt irakere.

På spørgsmålet om tilstedeværelse af udenlandske tropper i landet svarede folk som man ser i nedenstående tabel:

Eller, for nu at opsummere:
  • 98,1% af de arabiske sunnier er modstander af de amerikanske troppers tilstedeværelse mod 94,5% i 2004.
  • 94,6% af shiamuslimerne er modstandere af de amerikanske troppers tilstedeværelse, mod 81,2% i 2004.
  • 63,3% af kurderne er modstandere af de amerikanske troppers tilstedeværelse - mod kun 19,6% i 2004.
I alt er 91,4% af alle irakere modstandere af amerikanernes tilstedeværelse mod 74,4% i 2004.

Vi kan altså udlede, at hvad grunden end kan være til at opretholde den amerikanske (og danske, for den sags skyld) tilstedeværelse i landet, har det intet med den irakiske befolknings ønsker eller interesser at gøre.

Men det vidste vi vel godt i forvejen.

Link til Aardvarks kommentar til Bushs udtalelser.

Kommentarer: