– fordi tiden kræver et MODSPIL

19. Mar 2005

Det var olie, der drev krigen

 
... således lyder overskriften på en artikel i dagens Information. Et uddrag:
Denne første plan for at opnå kontrol med Iraks olie blev udformet af det amerikanske udenrigsministerium i samarbejde med folk fra de store amerikanske olieselskaber. Planen blev imidlertid fortrængt af en anden hemmelig plan, udarbejdet kort før USA’s invasion af Irak i marts 2003 af de nykonservative kredse i Pentagon, hvor Paul Wolfowitz var og endnu er Donald Rumsfelds viceforsvarsminister.

Ifølge Palast sigtede denne privatiserings-plan mod at knuse OPEC-kartellet ved at udnytte de irakiske oliefelter til en stærk forøgelse af olieproduktionen, som kunne underminere OPEC-staternes kontrolposition på det globale oliemarked.
Tjah: Hvem var i tvivl om, at det ikke var for irakernes brune øjnes skyld? Husk den nedenfor omtalte demo i dag!

Kommentarer: