– fordi tiden kræver et MODSPIL

20. Aug 2006

DF - 'Dansk Front' eller 'Dansk Folkeparti'?

 
Frisk pust over landet + Hitler Jugend
En række lokalformænd og byråds- og folketingskandidater i Dansk Folkeparti har, som det fremgår af Ekstra Bladet i dag, budt nazister og medlemmer af Dansk Front velkommen i partiet - blot de ikke "skilter med" f.eks. deres uvilje mod jøder.

På en måde er dette ikke så meget en sag om Dansk Folkepartis politik, som det er en sag om, at partiets topstyring er slået fejl - om nogle (i visse tilfælde ganske betroede) "landsbytosser", der ikke kendte deres plads, om Pia eller Skaarup, der har fejlbedømt nogle folk og stolet på de forkerte. Det har trods alt længe været klart, at folk der alt for åbent bekendte sig til det yderste højre, ikke var velkomne i partiet.

Og dog.

For på en anden måde har det alt at gøre med partiets politik. For hvis Dansk Folkeparti officielt ikke vil kendes ved Dansk Front, så vil Dansk Fronts medlemmer endog meget gerne kendes ved Dansk Folkeparti, som det fremgår af et indlæg på humanisme.dk:
Ekstra Bladet oprettede en brugerprofil på Dansk Fronts hjemmeside. Og her fremgår det meget tydeligt, at en stor del af brugerne stemmer på partiet. Blandt andet fremgår det flere steder, at medlemmerne af Dansk Front også er medlemmer af Dansk Folkeparti. (...) Brugerne af Dansk Fronts diskussionsforum kalder sig selv patrioter. De fleste har brugernavne og logoer, der har hentydninger til nazitiden eller den nordiske mytologi. Tonen er stærkt racistisk, og målet er et racerent Danmark.
Jeg er som sagt sikker på, at denne her afsløring ikke betyder, at Pia Kjærsgaard har inviteret højreekstremisterne ind i varmen. Dansk Folkeparti har længe været kendt for at være totalitært, topstyret helt ud i det ekstreme med en politik fastlagt af en snæver kreds omkring Pia Kjærsgaard, og resten af organisationen, som bare har at makke ret.

I den forstand er det mere (som Peter Skaarup allerede er ude at forklare med andre ord) et spørgsmål om, at topstyringen har svigtet, end om en ændret eller kompromitterende politik fra ledelsens side.

Når det alligevel siger alt om partiets politik, er det, fordi det ganske klart afslører, hvilke dynamikker Dansk Folkeparti inderst inde appellerer til.

Hvorfor er Dansk Fronts medlemmer mon så begejstrede for netop Dansk Folkeparti? Vel, som Pira Kjærsgaard selv har forklaret det, "Når man profilerer sig på indvandrerspørgsmålet, kan man godt tiltrække nogle typer, der har nogle ekstreme holdninger".

Men hvorfor er der en så stor tilsyneladende gensidig kærlighed mellem lige netop disse "ekstreme" grupper og Dansk Folkeparti, at diverse kredsformænd ikke ser noget problem i at lukke nazister ind i varmen - hvis blot de "går stille med dørene"?

Fordi de godt ved, hvad der også blev klart allerede med afsløringen af indholdet på Lousie Freverts hjemmeside: At Dansk Folkeparti til syvende og sidst kun er den "moderate", parlamentariske fløj i hele den fremmedfjendsske bevægelse, der oprindelig havde Den Danske Forening i centrum - den samme bevægelse, som også Dansk Front er del af.

Det er muligt, at Pia Kjærsgaard ikke går ind for hverken ulovligheder eller vold mod anderledes tænkende (som praktiseret af Dansk Front), men i sine hovedløse krav om "stramninger", om fratagelse af statsborgerskab og forbud mod moskeer trækker hun på samme hammel og udgør blot det for øjeblikket bedste bud på en parlamentarisk "stueren" udgave af den etniske udrensning, der er Dansk Front-medlemmernes drøm. Det ser de, og derfor stemmer de på Dansk Folkeparti.

Og det ser Dansk Folkeparti, og derfor støder de heller aldrig ekstremisterne længere væk, end at de stadig kan være sikre på deres stemmer.

Kommentarer: