– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Jul 2007

Enhedslisten og Asmaa Abdol-Hamid har ret

 
Som både Raapil, mavepusteren og flere andre har bemærket, er der opstået et vist postyr over, at Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid har udtrykt den mening, som Enhedslisten hele tiden har stået for; nemlig at angreb på udenlandske besættelsestropper i Irak principielt er legitime, hvilket så by extension opfatter såvel de amerikanske og britiske som danske styrker i landet.

Dette er logik: De udenlandske styrker er der som følge af en fremmed invasion, som bestemt ikke var populær hos befolkningen, og som bestemt ikke har bragt meget godt med sig - tværtimod.

Angreb på besættelsesstyrkerne må således principielt (og bemærk, at Abdol-Hamid taler om, det rent principielle og ikke diskuterer eller forsvarer nogen konkrete angreb) være lige så legitime som den danske modstandsbevægelses handlinger under besættelsen.

En vigtig detalje kunne måske være, at heller ikke i 40erne mente den danske samarbejdspresse - med Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende i spidsen - at modstandshandlinger mod besættelsesstyrkerne var særligt legitime.

I alle tilfælde kunne man måske spørge sig selv, om ikke det snarere er de mennesker, der har bragt besættelsesstyrkerne til landet, der må tage ansvaret for den enkelte soldats skæbne - snarere end de, der som Enhedslisten blot gør opmærksom på, at der vitterlig er tale om en besættelse efter en ulovlig invasion.

PS: Engelbreth har en lidt grundigere analyse af spørgsmålet.

Kommentarer: