– fordi tiden kræver et MODSPIL

22. Mar 2006

Er de da helt vanvittige?

 
Som det har været omtalt en del steder, er en afghansk statsborger dømt til døden for at konvertere til kristendommen.

Naser Khader, der ikke kom med lignende forslag da en dansk statsborger i sin tid blev torteret på Guantanamo, foreslår en dansk befrielsesaktion:
Regeringen må handle i denne sag og vise, at Danmark går forrest i kampen for menneskerettigheder og et internationalt retssamfund. Det er derfor, vi er i Afghanistan. Om nødvendigt bør de danske styrker i landet befri Abdul Rahman, og Danmark bør tilbyde ham asyl.
Vel, faktisk har Danmark tidligere udvist adskillige iranere, der var konverteret til kristendommen, tilbage til en ventende dødsdom, og da hørte man ikke meget til Khader; men det var naturligvis ikke så profileret en sag.

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti mener til gengæld, at Afghanistans præsident ganske enkelt skal erkende, at hans land er besat og "makke ret":
Jeg vil blæse på landets love og regler. Vi er en form for myndighed i Afghanistan, og præsidenten skal forhindre, at der sker en henrettelse, ellers falder der brænde ned. Hvis ikke amerikanerne, englænderne og danskerne var i landet, så lå præsident Hamid Karzai maltrakteret i en grøftekant i løbet af fem minutter. Så han ved nok, hvad det drejer sig om, og han har bare at parere ordre fra de allierede i denne sag.
Og ja, lille Søren, hvis du snart skræver over mere, så revner dine bukser. Men ih, hvor vi dog gungrer sammen med de små mus til amerikanere, vi Afghanistans nye herrer!

Som en slags bonus bringer jeg et par reaktioner på dødsdommen fra arabiske observatører, som på den ene eller den anden måde sætter nyheden i relation til situationen i Mellemøsten som sådan.

Jordaneren Natasha Tynes skriver
What's really disturbing about all this, in my opinion, is that this is happening in the supposedly post-Taliban era. It is no secret that those that covert to Christianity in the Arab and the Muslim world get harassed, but to be threatened with death is really horrendous.

Sadly enough, Jordan is another country where converts to Christianity will not only be ostracized, but will be also harassed by the authorities. To be fair, anyone changing religion in Jordan, whether from Islam to Christianity or vise versa, faces social ostracization. The difference, though, is that in the case of converting to Christianity one can expect to spend some time behind bars as was the case with a Jordanian couple I blogged about last year.
(...)
I'm fully aware that this topic is very controversial so I'm not going to say much besides reiterating what I said last year: In my humble, unbiased opinion I think that if Jordan intends to tread on a truly democratic path, then its citizens should be given the basic right of practicing a religion of their own choosing.
Or does it Explode - en weblog om menneskerettigheder i Mellemøsten - skriver:
As this blog doesn't normally address Afghanistan, it's worth noting that the same law exists in many other Middle Eastern countries, Iran and Saudi Arabia being but two examples. The apostate cases there rarely make international headlines, but the high-profile nature of an apostasy case in a US-protected territory has also prompted a somewhat vigorous debate in the Arab world.
(...)
Indeed, blasphemy laws are a litmus test for civil rights in the region. As long as one's religous beliefs can be grounds for murder, basic personal liberties cannot exist. To transfer the case to an American context, imagine if the boxer Cassius Clay would have been executed simply for becoming Muhammad Ali. It would have been an outrage here, and it's an outrage in the Muslim world that cannot be excused by any moral acrobatics.
Og sluttelig anfører den ægyptiske blogger Big Pharao anfører en lang række citater fra online-debatten på den arabiske TV-station Al-Arabiya, der viser lidt om de forskellige holdninger til sagen i regionen - et par udpluk:
"If I were in his shoes, I would have pretended that I returned to islam then escaped and practiced my faith somewhere else"

"I was not surprised when I read that. Bush and his ilk are waging a crusade and this is an expected outcome. Coverting people to Christianity occurs in poor areas....I hope Muslim youth will rise up and carry out charity work in order to fight Christian missionaries."

"Once again Islam is being portrait as the religion of sword. Let Allah judge him. Show mercy and many many others will join our religion. Kill him and many many more will resent being Muslims and the enemy of Islam will have the most effective ammunition to attack our religion."
Vel, læs selv - det er umagen værd.

Kommentarer: