– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Aug 2005

Erklæring om ægtefælles egnethed

 
Integrationsministeren og vore lovgivende hoveder har fundet ud af, at danskere, der ønsker at opnå familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle, skal underskrive en Kafkask Erklæring om min ægtefælles/samlevers aktive deltagelse i danskindlæring og integration i det danske samfund.

Man opfordres således til at skrive under på, at:
Jeg erklærer herved, at jeg efter bedste evne vil deltage aktivt i min ægtefælle/samlever og mine børns danskindlæring og integration i det danske samfund. Jeg erklærer derfor følgende:
  • Jeg vil arbejde for, at min ægtefælle/samlever bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.
  • Jeg vil arbejde for, at min ægtefælle/samlever lærer det danske sprog.
  • Jeg vil arbejde for, at min ægtefælle/samlever tilegner sig en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.
  • Jeg vil arbejde for, at min ægtefælle/samlever deltager aktivt i samfundslivet.
  • Jeg vil arbejde for, at min ægtefælle/samlever deltager aktivt i det introduktionsprogram, hun/han bliver tilbudt.
  • Jeg vil arbejde for mine børns integration ved – i samarbejde med daginstitutioner, skoler m.v. – at sikre, at børnene så tidligt som muligt tilegner sig det danske sprog, og at de vejledes om at tage ansvar for egen læring.
Ja, hvorfor møde nygifte medborgere med andet end utilsløret, nedladende mistænkeliggørelse? De kunne jo komme for skade at tro, at deres udenlandske rakkerbrud havde noget at gøre her i danernes land.

Advokat Sune Skadegård Thorsen skriver herom i en kronik i Politiken:
Hvad gør jeg, hvis min samlever har nået pensionsalderen, men jeg gerne vil have vedkommende hertil for at nyde vores otium? Det kan åbenbart ikke lade sig gøre - er det så aldersdiskrimination?

Hvis jeg har en indtjening eller opsparing, der gør det muligt, at vi sagtens kan forsørge os selv, og planen er, at min samlever skal passe vore sammenbragte adopterede børn og forberede middage for blandt andet integrationsministeren?

Hvis min samlever finder det danske arbejdsmarked frygteligt diskriminerende og ikke har til hensigt at søge arbejde - hvor længe skal jeg så arbejde på dét?

Hvis min samlever lider af en sygdom, der gør, at vedkommende ikke kan påtage sig beskæftigelse? Og hvor meget skal man tjene som selvforsørgende?
(...)
Jeg er som etnisk dansker fortsat dybt uenig i og beskæmmet over menneskeretskrænkende indgreb, som kravet om 24 år for at blive gift med en udlænding, der bor uden for Europa, og den uværdige introduktionsydelse, der sender op mod 2.000 herboende mennesker, hovedsageligt immigranter, i en ydmygende fattigdomsfælde. Jeg er flov over, at Danmarks plan mod racisme primært retter sig mod de grimme ting, immigranter kan finde på at sige om os etniske danskere; jeg er flov over, at vi ikke kan sige undskyld over for Grønlands oprindelige folk for at have taget deres land og ødelagt deres kultur; jeg er flov over, at (stort set) ingen politikere griber i egen barm og erkender, at den fejlslåede integration skyldes, at der aldrig er blevet gjort forsøg herpå, ud over assimilation; jeg er flov over, at alle sociale problemer 'etnificeres', det være sig bolig-, uddannelses-, kriminalitets-, narko-, arbejdsmarkeds- og sundhedsproblemer; jeg er flov over, at Danmark rummer lige så mange alkoholikere, der er ude af stand til at varetage almindelige sociale funktioner som arbejde og familieliv, som det samlede antal immigranter, og at vi på trods heraf fortsat ser immigration som vort væsentligste problem.

Oven i alt dette slår det mig, at De, måske efter den omfattende korruption og forskelsbehandling i Deres ministerium, helt har mistet jordforbindelsen. Den 'Erklæring', De nu på politikernes opfordring har digtet, synes undfanget i et moment af total formørkelse, der kun har den effekt, at det sidste gran af respekt for Deres embede er i fare for at fordufte.

Jeg håber - nej, jeg forlanger - at De omgående tilbagetrækker erklæringen.
Resten af advokatens udmærkede redegørelse for erklæringens ydmygende absurditet kan findes i hans kronik i Politiken.

Og så kunne du overveje at skrive til integrationsministeren og gøre opmærksom på, at du også protesterer over denne nedladende behandling af medborgere, der ikke har gjort andet galt end at forelske sig i og gifte sig med en udlænding.

Kommentarer: