– fordi tiden kræver et MODSPIL

11. Nov 2010

Familiesammenføring er en menneskeret

 
Familiesammenføring - eksil i Sverige

Læserbrev i Politiken, 9.11.2010:
EN MENNESKERET

Som om reglerne for familiesammenføring af ægtefæller ikke var stramme nok i forvejen, foreslår Lars Løkke nu at ' opbløde' dem - med et pointsystem, læser vi i Politiken.

»For nogle kan det være lige meget, om de er langt over 24 år. De skal bare ikke ind«, siger statsministeren.

Her er første del af artikel 16 fra FN's verdenserklæring om menneskerettigheder: »Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og at stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning«. At gifte sig og stifte familie er altså ikke bare ganske naturligt, det er defineret som en menneskeret. 24-års reglen strider allerede mod dette, men med bemærkningen om, at disse mennesker ifølge Løkke og hans smagsdommere »bare ikke skal ind«, siger Danmark da helt farvel til enhver forestilling om at overholde menneskerettighederne.
Illustration: OneLiners4DK.

Kommentarer: