– fordi tiden kræver et MODSPIL

29. Dec 2005

Flere pølsefabrikker?

 
"Danske universiteter sakker bagud", læser vi i et Ritzau-telegram på Politikens hjemmeside.

Er det endelig gået op for nogen i det politiske liv, at mange års udsultning af grundforskningen, taxameterprincipper og krav om "erhvervsrettethed" har skadet landets universiteter?

Nej, det er såmænd Helge Sander, der er ked af, at universiteterne åbenbart ikke tjener penge nok hurtigt nok:
Videnskabsminister Helge Sander (V) siger, at regeringen ønsker en stærk og kort kæde mellem forskerens ide til omsætning i samfundet. Universiteterne skal opstille konkrete mål for salg af patenter og licenser samt for etablering af nye virksomheder.
Patentet og licenser? Jorden kalder Sander: Universiteterne er ikke pølsefabrikker, og deres opgave er ikke primært at hjælpe erhvervslivet, men at formidle viden om de fag, de studerer, og forøge denne viden ved at bedrive grundforskning.

København var i Niels Bohrs tid verdens vigtigste center for forskning i teoretisk fysik; konsekvenserne af de opdagelser, der blev gjort dér, under Bohrs ledelse, er nærmest endeløse.

Hvor mange "patenter og licenser" mon der blev udtaget pr. år? Æhhh ... jeg kan forsikre min læser, at det ikke var mange. Til gengæld flokkedes Nobelpristagerne som fluer om et stykke sukker, for til gengæld blev der foretaget oceaner af banebrydende forskning.

Alle (natur-)videnskabelige opdagelser, der har ført til teknologiske fremskridt af nogen videre betydning, er gjort af grundforskere uden nogen som helst skelen til eventuelle praktiske implikationer, og de største opdagelser er af en art, så de slet ikke kan patenteres: Komplekse tal og matricer (i matematikken), kvantemekanikken og den specielle relativitetsteori (i fysikken), gitter/hul-billedet i faststoffysikken - blot for at nævne nogle få opdagelser, der har været af aldeles afgørende betydning for forrie århundredes teknologiske udvikling.

Hvorfor skal vi kun gå efter de opdagelser, der kan gøres af købmænd og teknokratiske pølsemagere - når vi blot ved at støtte almindelig, fordomsfri grundforskning, kan stimulere den type opdagelser, der har forandret og stadig forandrer verden?

Sanders forslag om licenser og patenter vil kun trække de danske universiteter længere ned i dyndet - og tvinge endnu flere af de bedste forskere og studerende ud af landet. Noget af et resultat for en "videnskabsminister"!

Kommentarer: