– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Jun 2005

Forskel? Zapatero og homoseksuelt aegteskab

 
Zapatero
Som venstreorienterede foeler vi ofte, at der ikke er nogen virkelig forskel mellem de kraefter, man kan stemme paa paa valgdagen - i Danmark eksemplificeret ved Helle Thorning-Schmidts hoejresoegende, fremmedforskraekkede, Pia-kopierende socialdemokrater, der stiller sig op som alternativ til Anders Foghs hoejresoegende, fremmedforskraekkede, Pia-kopierende VK-blok.

Man hoerte med glaede og hoeflig interesse Lykketoft og andre socialdemokrater kritisere regeringens engagement i krigen mod Irak - men haanden paa hjertet: Hvor mange tror paa, at en socialdemokratisk regering havde sluttet sig til Frankrig og Tyskland i modstanden mod krigen?

Noget tilsvarende kan siges om England, hvor Blair og New Labour ikke alene ligner hoejrefloejen - de er hoejrefloejen.

Og dog ... der kan godt vaere en forskel, som for alvor kan faa os til at foretraekke det trods alt lidt mere menneskevenligt alternativ.

I Spanien indledede den nuvaerende premierminister Zapatero med at erklaere, at man ikke skal foere udenrigspolitik og starte krige baseret paa loegn og bedrag, og trak alle spanske styrker tilbage fra Irak.

Senest er hans regering ved at legalisere homoseksuelle aegteskaber (hvilket stoettes af 70% af befolkningen, paa trods af rasende modstand fra kirken), hvilket er interessant, fordi det er en temmelig irreversibel foranstaltning: Naar foerst den er indfoert, kan de eksisterende saadanne aegteskaber ikke ophaeves igen, saa det er en aendring, der ikke bare kan omgoeres.

Selv det er maaske ikke udover, hvad man kan forvente af en Anders eller en Helle ...

Men naar Zapatero ligefrem toner frem paa forsiden af Spaniens stoerste boesse- og lesbiskeblad Zero og i en artikel i bladet erklaerer, at
Denne lov goer os til et bedre land, fordi den aerer de, som ikke er blevet respekteret tilstraekkeligt i aarevis - det er en lov, som ikke alene ikke skade nogen, men som vil gavne hele samfundet, fordi den giver uden at tage noget fra nogen ...
(...)
Vi kan foele borgernes stolthed over at tilhoere et moderne land, som styrker sit sammengold ved hjaelp af love og politikker baseret paa lighed og frihed
gaar det op for os, at hvis der ikke er forskel i Danmark, so kan der vaere det. Glemte jeg at naevne, at Zapatero-regeringens seneste udlaendingepolitiske initiativ er en legalisering af samtlige illegale indvandrere i landet - og at fremmedhad og antiislamisme er fuldstaendig fravaerende fra regeringens retorik?

Hermed ikke vaere sagt, at alt er godt i denne del af verden, eller at den spanske socialistregering er saa meget at raabe hurra for. Som saa mange regeringer lader den sig paavirke af en gudsvelsignelse af oekonomiske interesser, og paa andre fronter har Zapatero serveret tilbageskridt, ikke fremskridt.

Men at se premierministeren skrive saaledes - i landets stoerste boesseblad - er trods alt noget, vi naeppe kunne vente i DK. Foerst den dag, en dansk statsminister helt vil undsige den hadsretorik og hoejredrejning, der har praeget dansk politik i snart ti aar, vil vi naerme os noget, som blot minder om spanske tilstande.

Kommentarer: