– fordi tiden kræver et MODSPIL

25. Jan 2006

Fremmede sprog skal væk fra gaden - eller skal de?

 
Et af de mest tåbelige og tåbeligt fremmedfjendske forslag, jeg har hørt længe, som omtalt i Politiken:
Hollandske borgere [skal] tale hollandsk med hinanden på gaden på bekostning af de mange fremmede sprog, der høres overalt i de hollandske storbyer.

Det kræver den hollandske integrationsminister Rita Verdonk, efter at magistraten i havnebyen Rotterdam har fremlagt et regelsæt, der bl.a. gør hollandsk til det offentlige talesprog i byen.

Rotterdam har i et års tid diskuteret, om byen kunne samle sig om et sæt regler for god borgerlig opførsel.

Forslaget ventes vedtaget i næste uge.

Heri kræves det bl.a., at hollandsk skal være talesproget i dagligdagen, på arbejdspladser, på gaden og i skoler.
Altså: Det er forbudt at tale andet end hollandsk på gaden. Eller er det? Nej, for vi læser videre: "Kravet er uforpligtende for borgerne".

Integrationsministeren mener altså, at man skal lave en lov, der påbyder folk at tale hollandsk på gaden, og at denne regel "bør optages direkte i den civile straffelov" - men samtidig mener hun, at hun ikke ligefrem vil forbyde andre sprog: "Det kommer ikke på tale at indsætte en slags sprogpoliti," som hun siger.

Altså: Det er påbudt at tale hollandsk og kun hollandsk på gaden, men det er ikke forbudt at tale andre sprog. Det er altså hverken tilladt eller forbudt at tale engelsk på gaden, hvis den nye lov bliver indført.

Hvad skal man overhovedet med såan en regel?

Og skal jeg til at holde kæft eller lære hollandsk, næste gang jeg gæster vores kære sydlige fætter? (Og, tilføjer man undrende, hvor længe kan det være, før en eller anden fladpande fra Dansk Folkeparti når frem til, at "so einen Ding müssen wir auch haben")?

Kommentarer: