– fordi tiden kræver et MODSPIL

07. Sep 2008

Frihed, ikke frygt: Europæisk aktionsdag mod overvågning 11. oktober

 

Vi har skrevet om det før, men planerne er nu længere fremme, end de har været før: En række europæiske organisationer planlægger en verdensomspændende aktionsdag mod overvågning og terrorlove den 11. oktober 2008.

I Danmark afholder PROSA som led i aktionen en stor fest i København:
På den samme dag og i en lang række storbyer i Europa, USA og Asien mobiliseres der nu til en verdensomspændende aktionsdag under sloganet ”Freedom Not Fear”. I København laver vi en stor, åben fest vi for at vise, at vi vil have fri udnyttelse af teknologi. Alle de teknologifjendtlige tiltag: medielicens, logningsbekendtgørelse, censur på nettet osv. skal fjernes. Vi vil gøre op med brandbeskatning af moderne teknologi, særligt når denne skat især rammer unge under uddannelse, der ikke ligefrem vælter sig i penge. I stedet skal vi udnytte alle teknologiske muligheder for at dele viden og skabe kreativitet og ytringssteder på internettet. Vi skal benytte åbne standarder overalt, hvor de findes, og løbende videreudvikle de eksisterende standarder.

Vi holder også festen for at markere protest mod systematisk registrering, overvågning og kontrol, som vinder mere og mere frem. Det seneste eksempel på overvågningsmanien er den svenske overvågningslov (FRA-loven), hvor selv den elektroniske kommunikation i det danske Folketing kan blive overvåget af Det svenske Försvarets Radioanstalt.
Freedom Not Fear-initiativet skriver om aktionsdagen på sin hjemmeside:
Overvågningsmanien er i fuld gang med at sprede sig. Systematisk registrering, overvågning og kontrol af den enkeltes adfærd vinder stadigt mere frem, anført af såvel regeringer som virksomheder. Lige meget hvad vi gør, hvem vi ringer til og taler med, hvor vi tager hen, hvem vi er venner med, hvad vore interesser er, hvilke grupper, vi deltager i – al denne information bliver i dag indsamlet og gjort tilgængelig for ”big brother” i regeringerne, og for ”lillebror” i erhvervslivet.

Konsekvensen er ikke kun mangel på privatliv og fortrolighed, men også en øget risiko for ytrings- og trosfriheden samt for det arbejde, der gøres af læger, advokater, journalister eller nødlinjer.

I en lang række lande har reformer inden for sikkerhedssektoren ført til et meget tættere samarbejde mellem politi, efterretningstjenester og militæret, der risikerer at forrykke balancen mellem den udøvende, lovgivende og dømmende magt i samfundet.

Masseovervågning, grænseløst samarbejde mellem militæret, politiet og efterretningstjenesterne er ved at resultere i oprettelsen af nye grænser og mure - både i Europa og på andre kontinenter - rettet ikke alene imod flygtninge og anderledes udseende mennesker, men også f.eks. politiske aktivister, fodboldfans eller imod fattige og underprivilegerede.

Mennesker, der konstant føler sig overvåget, kan ikke frit og modigt stå frem og forsvare deres rettigheder eller tage til orde for et mere retfærdigt samfund. Masseovervågning er derfor også en trussel imod grundlaget for et demokratisk og åbent samfund.

Masseovervågning gør det mere risikabelt for den enkelte at engagere sig i civilsamfundets organisationer.

Overvågning, mistillid og frygt er gradvist ved at omforme vores samfund til en masse af ukritiske forbrugere, der ”ikke har noget at skjule” – og som i et forgæves forsøg på at opnå total sikkerhed er villige til at opgive deres friheder. Vi ønsker ikke at leve i sådan et samfund!

For os er respekt for privatlivet en meget vigtig del af vores menneskelige værdighed. Et frit og åbent samfund kan ikke eksistere uden at have områder og måder at kommunikere på, der er betingelsesløst private.

Den tiltagende elektroniske registrering og overvågning af hele befolkninger giver os ikke mere sikkerhed imod kriminalitet, koster millioner af euro og er en underminering af uskyldige menneskers privatliv. Så længe frygten råder og handlinger i blinde er normen, vil målrettede og langsigtede sikkerhedsforanstaltninger blive nedprioriteret. Det samme gælder for de dagligdags problemer, der virkeligt gør folk usikre, navnlig arbejdsløshed og fattigdom.

Lørdag den 11. oktober aktionerer vi over hele verden, i protest mod sikkerhedsmanien og den overdrevne overvågning. Vi opfordrer alle til at deltage i vore fredelige protester. Politikere og beslutningstagere skal se klart, at vi er rede til handling for at beskytte vores friheder.
Til de af mine læsere, der er medlemmer af en politisk bevægelse, vil jeg opfordre til, at man kontakter sin organisation og forsøger at finde ud af, hvordan den kan deltage i denne aktionsdag.

Det kan være både stort og småt. Demonstrationer, happenings, flash mobs, læserbreve, kronikker ... Hvis du har en blog, kan du skrive om initiativet eller reklamere for det ved hjælp af ovenstående banner - alle initiativer er velkomne.

Vi kan kun miste vore rettigheder én gang - og det ser desværre ud til, at det er nu, vi er nødt til at kæmpe for dem, hvis vi gerne vil beholde dem.

Se også:

Kommentarer: