– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Sep 2005

Frisk pust over landet, II

 
Frisk pust over landet + Hitler Jugend
Hvem har mon sagt dette her:
Krigsmodstandere må man fange og uskadeliggøre. Vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt, så vi har kun den mulighed at fylde vore fængsler med disse [unge indvandrere]. Det er en uhyre kostbar løsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sætte sig på fængslerne, på samme måde, som rockerne gør det i dag. Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag – det er langt billigere, og deres muligheder for at påvirke deres omverden bliver elimineret. Selv denne løsning er dog rimelig kortsigtet, for når de vender hjem igen, er de blot endnu mere opsatte på at dræbe danskere.
Tjah, lad os gætte: Jonni Hansen? Mogens Glistrup?

Nej, det er såmænd Louise Frevert, overborgmesterkandidat for Dansk Folkeparti. Hun er så vidt vides stadig medlem af Pias "pæne" og "stuerene" parti, hvis pressechef har travlt med at forberede danskerne på den kommende invasion - fra Sverige, tro det eller lad være!

Skal vi grine eller græde?

Et muligt svar er vist, at hvis vi griner for højt og venter for længe med at slå igen, er der mange, der kommer til at græde - over slægtninge og venner i Freverts koncentrationslejre, i diktaturlandes torturkamre og under mulde.

Kommentarer: