– fordi tiden kræver et MODSPIL

29. Sep 2005

Frisk pust over landet, III

 
Men hvem har mon så sagt dette her?
Det siges, at de radikale påtænker at gennemføre nogle nye love, der sikrer, at enhver dansker, der på nogen måde taler negativt om Islam, skal kunne straffes - i første omgang efter dansk lov, men det er planen, at den slags blasfemiske udtalelser bør kunne retsforfølges også efter de muslimske love, Sharia-lovene. De samme love ønsker man også anvendt overfor danske kvinder, der opfører sig udfordrene overfor de unge muslimske mænd, i adfærd og påklædning. De radikale i Borgerrepræsentationen er klar over, at det bliver vanskeligt at få planen gennemført i denne samling, men efter valget i november forventes det, at det at partiet er så styrket, bl.a. med posten som overborgmester, at mange af de nødvendige love kan vedtages til gavn for den globale, multietniske, velfærdsstat Danmark.
Vel, en eller anden, der ikke vil eller kan tages rigtig alvorligt, skulle man synes: "Det siges" er ikke en særligt gangbar dokumentation, og det er i al fald mindre, end man kan nøjes med på en uformel blog som denne.

Herudover kan den pågældende ikke vide ret meget om politik: De radikale i Borgerrepræsentationen kan absolut ikke indføre love, der skal kunne straffe "danske kvinder, der opfører sig udfordrene [sic!] overfor de unge muslimske mænd", og det er der vist heller ikke andre, der kan.

Der må være tale om en stakkels ensom eksistens uden den helt store uddannelse, der forsøger at kompensere sin ensomhed og sine mindreværdskomplekser med et blindt, rablende had til indvandrere, radikale og andre ekstremister.

Eller ... Nej, forresten: Det er såmænd bare folketingsmedlem og officiel kandidat til posten som overborgmester i København Louise Frevert, der ruller sig ud igen.

Dræb de fremmede, send dem i koncentrationslejre i Rusland, de radikale vil kriminalisere enhver kritisk omtale af Islam - er en sådan paranoia virkelig repræsenteret i Folketinget? Er en politiker med så vanvittige tanker virkelig populær?

Minoritetspartiet har i dag udsendt en pressemeddelelse , hvor man kræver, at Dansk Folkeparti ekskluderer Louise Frevert. Tanken er nærliggende, men jeg tror ikke, det vil ske.

For Louise Frevert er på en måde Dansk Folkeparti. Dette er det rablende vanvid, Dansk Folkeparti som eksponent for Den Danske Forenings ideologi har sprøjtet ind i dansk politik de sidste ti år. Søren Krarup, Jesper Langballe, Søren Espersen og Mogens Camre er alle 100% på linje med Freverts tanker - de vælger blot (for det meste) at udtrykke sig noget mere diplomatisk.

Men tankernes egentlige indhold er "social nationalisme" - lig uforfalsket, frådende fascisme.

Kommentarer: