– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Nov 2005

Ghettopolitik - fortsat

 
Stem på      
Minoritetspartiet
I går aftes modtog alle husstande i Rosenhøj et flyveblad fra Nicolai Wammen, der under et stort billede af sig selv proklamerede: "Integration kræver handling i Rosenhøj" og på den anden side formelig flyder over af modeord som "nul-tolerance", mens han samtidig lover (hvis han bliver borgmester) at stille sig selv i spidsen for et task-force, som:
... kommer til at bestå af borgmesteren, de relevante rådmænd, politimesteren i Århus, formanden for integrationsrådet, en toprepræsentant fra erhvervslivet, formanden for LO, repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne samt formændene/direktørene for boligforeningerne i de mest udsatte boligområder i Århus Vest ...
hvilket med usvigelig sikkerhed vil sikre en stabil forsyning af pompøs snak - og intet som helst andet! Wammelt.

Ovenpå dette er det en lise at læse MP-Århus' pressemeddelelse fra i dag, der tørt konstaterer, at "nul-tolerance er blot et fikst modeord fra populistiske politikere, der spekulerer i sloganagtige avisoverskrifter" og uddyber det således:
Kombinationen af forældrenes manglende kendskab til det danske samfund og årelang social marginalisering fører til voldsomheder som dem, vi har set i Rosenhøj. Platte politikere, der bærer en stor del af medansvaret for at lade stå til eller forværre den sociale marginalisering, kan ikke finde på andet end 'nultolerance' nu, fordi de ikke selv har afhjulpet problemerne for længst.
Selve pressemeddelelsen kan du finde her.

Århus Stiftstidende har i dag, hvis du vil læse mere om baggrunden for optøjerne, et interview med nogle af de unge mænd bag:
Tre af dem har tydelige aner, der ikke for så langt tilbage skal findes udenfor Danmark. De to øvrige er pæredanske unge.

De kommer alle fra området, og har været med i urolighederne, der begyndte torsdag.

- Der er meget energi i det her. Til at begynde med var vi alene om at starte det op, men siden er der kommet flere til fra andre områder, fortæller de, og prøver med en logik forankret i deres situation at sandsynliggøre deres handlinger.

- Vi bliver stoppet af politiet alle mulige steder og skal fortælle vores navn. Vi bliver kropsvisiteret, og bilerne hele tiden undersøgt. Det sker næsten hver dag. Det virker meget provokerende, og nogle gange virker det som om, de tirrer os med vilje, så vi kommer til at sige noget uoverlagt.
Som beboer i området er det naturligvis stadig svært at se, hvad det betyder, at kiosken og pizzariaet og grillbaren (for ikke at tale om vuggestuen) har gjort dem - men det er også klart, at det er års forsømmelser, der nu hævner sig på ikke helt uventet vis.

MP-Århus' pressemeddelelse foreslår i øvrigt at danne en fædregruppe i området, eftersom "Rosenhøjs befolkningsgrupper har brug for at komme i dialog og blive bekendt med hinandens synspunkter i stedet for at isolere sig i gensidig mistro og fordomme". Det er svært at være uenig.

Kommentarer: