– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Mar 2005

Godbidder af arvesølvet

 
post
Politiken har i dag en historie om, at Post Danmark skal privatiseres helt og står til at blive købt af den engelske kapitalfond CVC Capital Partners.

Først Tele Danmark, så en stor del af togdriften, senere en række andre funktioner som f.eks. Statens Bilinspektion, og nu altså postvæsenet.

Hele landets infrastruktur privatiseres bidvis i en manøvre, som det er svært at se det særligt gavnlige i. Alt andet lige må det jo være dyrere og mindre pålideligt at få et privat firma til at løse en infrastrukturopgave. Dyrere, fordi det skal have fortjeneste hjem til investorer og aktionærer; mindre pålideligt, fordi det private firma i modsætning til et offentligt foretagende er forpligtet til at prioritere investorer og aktionærers profit højere end alt andet, herunder højere end effektivitet, stabilitet, sikkerhed osv.

Faktisk er det i England allerede sådan, at de store private firmaer er meget markant mindre effektive end offentlige organisationer. Hvorfor? Fordi de møder krav om stadig større profitter, hvilket i sidste ende kun kan finansieres et sted fra, nemlig slutbrugernes/borgernes lommer. Privatiseringen er ikke "gavnlig" - samfundsøkonomisk nærmere som at tisse i bukserne, en uddeling af arvesølvet til erhverslivets direktionsgange, endnu et bidrag til den verdensomspændende koncentration af ressourcerne på stadigt færre hænder.

Kommentarer: