– fordi tiden kræver et MODSPIL

13. Jul 2005

Guillou, terror og sandsynligheder

 
Der tales meget om mulige terrortrusler mod Danmark i disse dage, og sandt er det da også, at Danmark efter London og Madrid ville være et af de mere oplagte mål - på linje med hundredevis af andre mindst lige så oplagte, naturligvis, men lad nu det fare.

Den svenske forfatter Jan Guillou tonede således frem i en af nyhedsudsendelserne i går, hvor han kunne konstatere, at Stockholm i al fald i dag nok er en sikrere by end København - sikrere, fordi Sverige ikke gik med i krigen mod Irak.

Danmark må til gengæld leve med en større risiko for terrorangreb, fordi Danmark gik ind i en umoralsk og forkert krig, som Danmark ikke burde være gået ind i.

Så enig jeg end er i denne sidste betragtning, er der dog en fare her - en fare for at blande tingene sammen.

Irak-krigen (og hermed den danske deltagelse) var forkert, fordi den var en uansvarlig, dårligt planlagt og uigennemtænkt erobringskrig, der ikke synes at have haft andet formål end at pleje (store) amerikanske økonomiske interesse og udvide USAs magtbase i området.

Krigen blev argumenteret i land på grund af letgennemskuelige løgne om masseødelæggelsesvåben og støtte til terrorisme, og da disse løgne blev afsløret, gjorde det selvfølgelig ikke det store indtryk hos de, der naturligvis aldrig betragtede dem som andet end rene påskud.

Det er derfor, det var forkert at deltage i krigen mod Irak - ikke, fordi det i dag betyder, at danskerne i dag må leve med en større risiko for terror. Dette sidste er en ulempe, som er ganske uafhængig af, om den danske støtte til krigen var rigtig eller forkert.

Og når det kommer til stykket, må vi jo også huske, at selv efter angrebet på USA 11. september - efter det blodige slag mod Madrid 11. marts - og efter angrebet på London forleden, er den egentlige, statistiske risiko for at blive ramt af terrorisme ikke særligt stor i noget vestligt land.

Vi kan endda "trøste" os med, at Al-Qaeda eller hvem der nu står bag disse angreb såmænd næppe anser hverken Sverige eller Frankrig for "sakrosankte", fordi de ikke var med i Irak; selvom Stockholm måske er tryggere end København i disse dage, kunne det næste angreb såmænd lige så godt komme netop i Stockholm eller Paris i stedet.

Og uanset hvad kan vi også både trøste og berolige os med, at terrortruslen trods alt ikke er større, end at risikoen for at blive dræbt ved en trafikulykke trods alt stadig er langt, langt, langt større end risikoen for at blive dræbt ved et attentat.

Andre steder - og lige præcis, lige netop i Irak - er de ikke helt så heldige.

Kommentarer: