– fordi tiden kræver et MODSPIL

14. Nov 2006

Højreorienteret mytemageri om Cypern?

 
Sognepræst og tidligere feltpræst Niels Carl Lilleør skriver i dagens kronik i Jyllands-Posten, at konflikten om den delte tyrkisk-græske ø Cypern er en del af "grundkonflikten mellem islam og kristendommen", som "hele tiden skal medtænkes, når det gælder Cypern".

Således kritiserer han de skrækkelige EU og FN, som i forhandlinger om øens fremtid rent faktisk har forsøgt at lytte også til øens tyrkiske befolkning, som i dag primært bor på øens nordside.

Lilleør skriver blandt andet varmt og bevægende om den græsk-cypriotiske befolknings lidelser, som bl.a. består i øens utålelige deling og dens tyrkiske befolknings tilsyneladende endnu mere utålelige fortsatte tilstedeværelse, idet Tyrkiets invasion af øen i 1974 skildres som et ensidigt, uprovokeret overgreb.

Hvad han glemmer at fortælle er, at den tyrkiske invasion var direkte foranlediget af et militærkup, der afsatte den demokratisk valgte præsident Makarios og indsatte den fanatiske græske nationalist Nikos Sampson, også kendt som "tyrkerhammeren", som øens diktator.

Kuppet blev omgående fulgt op af forfølgelse af og i flere tilfælde drab på øens tyrkiske mindretal, og det var denne situation, Tyrkiet under socialdemokraten Bülent Ecevit dengang fandt det nødvendigt at reagere på.

Aktionen var altså ikke så meget udtryk for præmediteret imperialisme, som det var en hasteaktion for at undgå massakrer mod øens tyrkiske befolkning.

Der er ingen tvivl om, at den tyrkiske hær selv begik overgreb i denne proces, ligesom øens deling kunne forekomme mere egnet som en panikagtig inddæmning af situtionen end som langsigtet løsning på problemet, men det gør ikke desto mindre Lilleørs udlægning af Cypern-konflikten som et eksempel på islamisk imperialisme til det rene, skinbarlige vrøvl.

Tyrkiet er i dag, og var i endnu højere grad i 70erne, et udpræget sekulært styret samfund. Den tyrkiske regering handlede med andre ord ud fra nationale motiver, idet det primært drejede sig om at komme nødstedte landsmænd til undsætning, sekundært at undgå et græsk Anschluss af Cypern.

Lilleørs romantiserende mytemageri tjener ikke til andet end at fremme en farlig, romantisk myte om den evige jihad mellem Vesten og islam - en myte, der her baserer sig på de græsk-nationale højre-ekstremisters løgne. Hvis man vil vide mere om hvilken type styre, den tyrkiske invasion dengang forhindrede i at sætte sig fast, skal man blot tænke på dokumentarfilmen din nabos søn, som bl.a. DR viste for år tilbage.

Lilleør burde holde sig for god til at viderebringe sådanne løgne, ligesom han burde holde sig for god til at misbruge Cypern-konflikten i sit åbenbare korstog mod islam.

Kommentarer: