– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Mar 2005

Halalslagtning og hykleri

 
Spørgsmålet om, hvordan man skal og ikke skal slagte de dyr, vi spiser, dukker atter og atter op i debatten, og fra Dansk Folkeparti og deres trofaste våbendragere på den ekstreme højrefløj (se f.eks. her) lyder gang på gang krav om, at man forbyder jødernes og muslimernes "barbariske" og "middelalderlige" slagtemetoder som schächtning og halalslagtning.

Det forekommer ret oplagt at dyrenes vel forekommer ret immaterielt for disse agitatorer specielt eftersom forskellen mellem de to slagtemetoder i vore dage blot er, at dyret i det ene tilfælde bedøves og skydes i hovedet med en boltpistol (hvorefter det dør straks), i det andet bedøves og får skåret halsen over i eet snit (hvorefter det dør straks).

Vel, måske vi skulle gribe i egen barm først, før vi kritiserer andre - her er en beskrivelse af, hvordan en rigtig dansk folkeslagtning foregik i gamle dage:
... naar Kristen skulde til at tage Livet af en Krikke, fik han et Tøjer paa den, stak den i Bringen med en Kniv og lod den saa løbe rundt omkring sig i en Kreds, indtil den faldt. Havde han flere at skulle gjøre saadan ved, bandt han den ene i Skanken paa den anden og lod dem løbe sig til døde.
Men Kristen var måske blot en enkelt dyreplager og galning, som ordentlige mennesker hverken ville handle med eller have med at gøre? Ingenlunde, for det hedder sig nemlig, at
Da vi i 1826 havde den usle Avl, kjøbte hver Mand i Himmerland 2 eller 4 Krikker oppe fra Han Herred paa Lerups Marked saadan midt i Høst og gav en ti Daler for Parret. Saa gjorde de hele Efteraarsarbejdet med dem og lod de usle Dyr gaa ude og bjerge Føden selv imens, indtil de kom med Sneen paa Ryggen. Det Aar blev der slagtet Bæster i Hundredetal, og da kan det nok være, Kræn [Kristen] Hansen og Birte Ryssing havde travlt.
(Citeret fra Evald Tang Kristensen: Småtræk af Kjæltringernes Liv, via Nomos).

Hvis vi vil kritisere medborgere med en fremmed kultur og langt mildere skikke end de her beskrevne, kunne vi måske spørge os selv hvorfor? Og om vi virkelig vil udstrække fordømmelsen af de "dyreplagende" muslimer til samtlige danske landboere før år 1850?

Næppe - for det var jo dengang, det "danske folk" og dets kultur og traditioner, som man i visse kredse hæger så meget om, blev udformet. Til gengæld kunne man så indse, at tiden kunne være kommet til at blande sig lidt mindre i vore umiddelbare naboers livsførelse - herunder deres slagtemetoder.

Kommentarer: