– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Feb 2009

Hykleri med ytringsfriheden

 

Debatindlæg i Politiken, 20. februar 2009:
HYKLERI MED YTRINGSFRIHEDEN

Farlige film

Der er mange, specielt på den islamskeptiske højrefløj, men også blandt andre med et mere principielt forsvar for frihedsrettighederne, der udtaler deres støtte til hollænderen Geert Wilders, som er blevet forment adgang til Storbritannien i anledning af en film, han har lavet.

Jeg er enig i, at det er en beklagelig beslutning, den britiske beslutning har brugt terrorlovene til at træffe.

Og derfor er jeg sikker på, at alle de, der nu oplader deres røst til fordel for Wilders, ufortøvet vil tilkendegive deres støtte til den danske debattør, aktivist og hædersmand Bashy Quraishy.

Quraishy udsendte i november en film (lyder det bekendt?) på YouTube, hvor han advarer mod racismen i Danmark. Man kan være enig eller uenig med Quraishy i hans budskab, men ingen anfægter vel hans ret til at sige, hvad han vil, når han vil og til hvem, han vil. Vi har vel trods alt uindskrænket ytringsfrihed her i landet.

Ikke desto mindre har Dansk Folkeparti efterfølgende forsøgt at presse regeringen, nærmere bestemt justitsministeren og integrationsministeren, til at indlede en retssag mod Quraishy for at få ham dømt for landsskadelig virksomhed, frataget sit statsborgerskab og udvist, som vi bl.a. kunne læse om i Quraishys Kronik (3.2).

Blandt andet henvendte Peter Skaarup sig 19. november 2008 til integrationsministeren og justitsministeren, hvor han bad om at få "set på" Quraishys statsborgerskab og opfordrede til, at denne blev sigtet efter straffelovens §100.

Og hvorfor?

Fordi Quraishy har udnyttet sin grundlovsikrede ytringsfrihed til at lave en film, hvor han forsøger at beskrive, hvad han selv opfatter som ubehagelige og totalitære træk ved dagens Danmark. Geert Wilders udnyttede sin grundlovssikrede ytringsfrihed til at lave en film, hvor han forsøger at beskrive, hvad han selv opfatter som ubehagelige træk ved moderne Islam.

Hvor er forskellen? Der er ingen, så vidt jeg kan se. Men hvor Wilders blev forment adgang til et fremmed land, hvortil han som udenlandsk statsborger vel ikke a priori havde nogen “ret” til at komme, trues Bashy Quraishy med straf, udvisning og fratagelse af statsborgerskab - alt sammen blot, fordi han vovede at bruge den ytringsfrihed, vi alle burde være garanteret.

Så, til alle jer, der har så travlt med at støtte Wilders: Støt Bashy Quraishy! Gør det krystalklart for ytringsfrihedens fjender i Dansk Folkeparti, at vi ikke accepterer, at vores alle sammens ytringsfrihed undergraves af vilkårlighed og eftergivenhed overfor den totalitære tidsånd. Sig fra!
Se også her.

Kommentarer: