– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. Mar 2007

Indfødsretsprøven

 
Den prøve, som danske borgere med udenlandsk statsborgerskab fremover skal bestå, hvis de ønsker at blive danske statsborgere (jeg ville nok selv genoverveje sagen, hvis jeg var dem), er blevet kritiseret til højre og venstre, og jeg skal ikke gentage de mange pointer her.

Ét faktum, som det er værd at bide mærke i, er dog at visse af de "officielle" svar på spørgsmålene i den offentliggjorte test faktisk er forkerte - og forkerte på en måde, der stiller Danmark i et (falsk) positivt skær.

Et spørgsmål om, hvorvidt det i Danmark er lovligt at diskriminere mod folk på grund af køn og/eller etnisk herkomst, skal tydeligvis besvares med et "nej" - men det rigtige svar er "ja", eftersom alle ved, at denne form for diskrimination praktiseres i udstrakt grad. Ole Wolf har samlet en liste af spørgsmål fra testen, givet dem en lidt mere sigende formulering og i hvert enkelt tilfælde suppleret med et kvalificeret svar.

Vi bringer et par eksempler:
73a. Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger?
73b. Hvad var navnet på den biskop, der foruden sit erhverv som biskop var feltherre og politiker, og som begik erobringstogter og slog oprør mod sin nepotisme ned?
Det korrekte svar er "Absalon". Det er faktisk en myte, at Absalon skulle være grundlægger af København, men det er korrekt, at han i folkehistorien regnes som Københavs grundlægger. Han var i praksis en person, vi ikke har grund til at være stolte af, når man ser på hans øvrige gerninger, der ikke er mytiske.

76a. Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?
76b. Hvornår fandt reformationen, der markerer indførelsen af en selv for den tid fundamentalistisk form for kristendom, sted i Danmark?
Det korrekte svar er "1536". Reformationen bestod af indførelsen af Luthers "tilbage til skrifterne"-fundamentalisme. Det var også Luther, der formulerede teksterne til det jødehad, der blev brugt som argumenter for jødeudryddelserne under 2. verdenskrig, og som støttede kirken og adelen, da han sagde om bondeoprøret, at bønderne skulle slås ned som gale hunde.
Link.

Kommentarer: