– fordi tiden kræver et MODSPIL

20. Aug 2005

Intelligent design?

 
Flying Spaghetti Monster
Intelligent design er en variant af kreationismen, som er blevet vældig populær i USA i de senere år. Teorien udmærker sig ved, at den ikke så meget modsiger som mistænkeliggør udviklingslæren. En af hovedteserne er, at den levende celle er så "irreducibelt" kompleks, at den ikke kan være opstået ved naturlig udvælgelse eller naturlige processer - den må være udtryk for et bevidst design, og derfor må levende organismer oprindelig være designet, skabt af en højere intelligens - altså Gud.

Herefter kan tilhængere af intelligent design-teorier altså godt medgive den darwinistiske udvælgelse - og vil derfor ikke nødvendigvis modsætte sig teorien om en fælles forfader for mennesker og aber.

Teorien er de senere år blevet meget ihærdigt udbredt af nogle få forskere, der alle har tilknytning til den konservative tænketank Discovery Institute i Seattle, og selvom teorien hævder at være videnskabelig, er det tydeligt at den udelukkende fremsættes og promoveres af religiøse og ideologiske grunde. Udover de få proponenter fra Discovery Institute er der da heller ingen biologer, der tager ideen alvorligt.

Yderligere baggrund kan findes i en grundig artikel af H. Allen Orr i The New Yorker for nylig; Orr konkluderer bl.a., at:
Although proponents of I.D. routinely inflate the significance of minor squabbles among evolutionary biologists (did the peppered moth evolve dark color as a defense against birds or for other reasons?), they seldom acknowledge their own, often major differences of opinion. In the end, it’s hard to view intelligent design as a coherent movement in any but a political sense.

It’s also hard to view it as a real research program. Though people often picture science as a collection of clever theories, scientists are generally staunch pragmatists: to scientists, a good theory is one that inspires new experiments and provides unexpected insights into familiar phenomena. By this standard, Darwinism is one of the best theories in the history of science: it has produced countless important experiments (let’s re-create a natural species in the lab—yes, that’s been done) and sudden insight into once puzzling patterns (that’s why there are no native land mammals on oceanic islands). In the nearly ten years since the publication of Behe’s book, by contrast, I.D. has inspired no nontrivial experiments and has provided no surprising insights into biology. As the years pass, intelligent design looks less and less like the science it claimed to be and more and more like an extended exercise in polemics.
Ikke desto mindre har skolevæsnet i bl.a. Kansas altså besluttet at gøre dette sludder obligatorisk i folkeskolens undervisning.

Som protest er der lanceret en ny "religion" på Internettet: Hvis livet er blevet til ved "intelligent design", kan verden så ikke lige så godt være skabt af et flyvende spaghetti-monster?

Jeg mener: Kan du bevise, den ikke er? Boing Boing sætter trumf på og har udlovet én million dollars til den, der kan bevise, at Jesus ikke var søn af det flyvende spaghettimonster.

Måske du kan? For så venter pengene på dig.

Kommentarer: