– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Oct 2005

Irak: Modstand med opbakning

 
Som vi bl.a. kan læse i Politiken, viser en ny britisk undersøgelse, at 45 procent af den irakiske befolkning støtter angrebene på de udenlandske tropper i landet.

Mindre end én procent finder, at de udenlandske tropper gavner landets sikkerhed. 72 procent siger, at de ingen tillid har til de udenlandske tropper, mens hele 82 procent erklærer sig stærkt imod deres tilstedeværelse i Irak.

Som The Independent lakonisk bemærker: "The figures help to explain why the armed resistance has found so many sympathisers".

Der er formentlig større modstand i befolkningen mod den amerikanske og britiske besættelse af Irak end der i 1942 var mod den tyske besættelse af Danmark ...

Disse tal skal også ses i lyset af, at krigen og besættelsen nyder udpræget støtte i det kurdiske nord, der udgør 20 procent af befolkningen. Langt over halvdelen af Iraks arabiske befolkning støtter altså direkte angrebene mod besættelsesstyrkerne.

Kan det siges klarere? Irak er besat af en fjendtlig besættelsesmagt efter en folkretsstridig krig, og befolkningen ønsker besættelsesmagten ud. Danmark har intet at gøre der, før USA har opgivet enhver indflydelse på Iraks fremtid. Fogh, træk vores styrker hjem - og bed Bush og Blair gøre det samme. Zapatero kunne - du kan også!

Kommentarer: