– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Jul 2007

Irak: Modstand og terror

 
I forbindelse med den megen virak omkring en venstreorienteret folketingskandidats udtalelser om krigen i Irak er det ofte blevet sagt, at den pågældende folketingsandidat ved sine udtalelser "støtter teroristerne", støtter de mennesker, der lægger bomber på markedspladserne, "støtter islamistisk terror", osv.

Sådanne bemærkninger kan man kun komme afsted med, fordi der i Danmark hersker en grov og nærmest altomfattende uvidenhed om, hvad der sker i Irak og hvem der står bag; dette faciliteret først og fremmest af mediernes og især fjernsynets nærmest totale mangel på vilje til at informere ordentligt om, hvad der foregår, dernæst af den omstændighed, at det vitterlig er svært at skelne mellem rygter, fup, propaganda og pålidelige fakta.

En forsigtig stipulation er dog, at de mennesker, der skyder raketter efter de amerikanske tropper og de mennesker, der anbringer bomber på markedspladser ikke er de samme.

Den førstnævnte gruppe ønsker primært at få de udenlandske tropper ud (og kommer primært fra sunnibæltet, eller de gjorde de i hvert fald oprindelig), hvor sidstnævnte ønsker at skabe et klima af had og frygt, så de kan skabe sekterisk uro, deling og borgerkrig (og er primært Al-Qaeda eller Shiaer).

Om førstnævnte gruppe af modstandsfolk står der en del i en nylig artikel i The Guardian, hvor man også læser, at modstandsbevægelsens ledere overvejer det vigtige skridt at træde frem som kendte figurer i offentligheden, hvor de i mange år har levet anonymt og skjult.

Dette via Abu Aardvark, som skriver:
These moves by the major insurgency factions over the last several months don't fit well within the preferred American narrative. Their actions are not motivated by the 'surge', but rather by the belief that the US will soon leave. Their hostility to the Islamic State of Iraq/al-Qaeda does not translate into support for the United States or the current Iraqi government. They vow to continue armed struggle until the US forces leave, and to stop the violence when they do. And they have clear demands for changes to the Iraqi political system on behalf of Sunni interests - demands which may be unacceptable to other Iraqis in their current form but at least offer a starting point for real political talks. These factions have been articulating these positions very clearly and consistently for several months now. But they repeatedly seem to be marginalized or discounted because they don't fit the American narrative, in which al-Qaeda is the primary enemy and most Sunnis and insurgency groups are switching to the American side. I really hope that American officials don't really believe their own propaganda and are paying attention to the really significant developments on the Sunni side - because if not, then the political resolution which everyone seems to agree is needed will never be achieved.
I Guardian-artiklen læser vi bl.a.:
"Iraq is for all Iraqis and we only distinguish between those who cooperate with the occupation and those who do not. If my brother cooperates with the occupation, I will kill him - but the innocent must not be touched."

What makes Iraqis join the resistance? "Many people come to the resistance because of their Islamic background, some because of what has happened to their relatives at the hands of the occupation armies" says Zubeidy. "American forces have committed very big crimes against the Iraqi people. All Iraqis hate the foreign forces and won't forget what they have done."

"Our people have come to hate al-Qaida, which gives the impression to the outside world that the resistance in Iraq are terrorists. Suicide bombing is not the best way to fight because it kills innocent civilians. We are against indiscriminate killing - fighting should be concentrated only on the enemy."

Sectarian division has been inflamed, Omary adds, as part of the "old British imperial tactic of divide and rule". Who benefits, asks Abu Ahmad, when there are bombs in markets? "It is only the occupying forces and Iran."
Situationen er altså en smule mere kompliceret end dén konflikt mellem de heroiske danske soldater (som snart er trukket hjem) og de onde terrorister, som nogen vil gøre det til. Udtalelser om, at der er en modstandsbevægelse som har legitime grunde til at forsøge at drive amerikanerne ud, og at denne modstandsbevægelse er andet end morderiske terrorister, er overhovedet ikke spor i skoven.

Hvilket mange, som i dag burde være udstyret med passende højrøde ører, sagtens kunne have fundet ud af, før det udtalte sig om en vis folketingskandidats stillen sig på "terroristernes" side.

Der kan være grund nok til at interessere sig for den irakiske modstand - ikke mindst den, at disse grupper ifølge Guardian-artiklen har en forventning om snart at vinde krigen ...

Link til The Guardians artikel og Abu Aardvarks omtale.

Kommentarer: