– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. May 2006

Islam og modernitet

 
Hvad er islam
Jeg lovede for et stykke tid siden at anmelde Jørgen Bæk Simonsens nye bog hvad er islam.

Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre i dag, udover at jeg synes, det er en rigtigt god bog, som i alle sammen skulle tage at gå ud at købe.

Nej, spøg til side: Den er en glimrende, omend kort og ganske komprimeret, introduktion til islam, og hvis man er nysgerrig mht. hvad islam egentlig er for noget - eller man er kritisk indstillet overfor religionen islam, men ikke synes, man ved helt nok om muslimernes egne forestillinger og forestillingsverden - så er den et godt sted at starte, og hvert af dens kapitler indeholder en litteraturliste, hvis man skulle ønske at vide endnu mere.

Men, som sagt, en egentlig anmeldelse må komme senere. Hvad jeg egentlig ville frem til: På indersiden af bogens omslag opsummerer Bæk Simonsen sit eget standpunkt:
Det gælder om at slippe fri af de bånd, en snærende tradition har lagt på formuleringen af, hvad det vil sige at være muslim. Derfor må europæiske muslimer gøre, hvad alle andre muslimer har gjort gennem historien: De må lægge Koranen og profetens sædvane til grund for en analyse af, hvordan de skal forholde sig til den historiske kontekst, de nu befinder sig i.
Dette er en analyse, som ikke vil vække genklang i de mere konservative muslimske kredse, og vigtigt er det jo i alle tilfælde, at det ikke er (os, f.eks. os vestlige) ikke-muslimer, der kan definere islams retning i forvejen - det kan kun muslimer, herunder mere moderne islamiske tænkere som den omstridte men ikke uvæsentlige Tariq Ramadan.

Om dette emne skrev jeg selv i en kommentar i en anden blog, hvor jeg opsummerede, hvad jeg selv tænkte om sagen på det tidspunkt, og er i høj grad inspireret af en standende debat om ytringsfrihed, reformer og forandringer og religionens forhold hertil i den engelsktalende arabiske blogosfære:
The prophet Muhammad received he Quran in the Arab society in Makkah and Medinah in the early 7th century. God will have instructed Muhammad to deliver and interpret justice in a way that made sense to people at the time, in accordance with practise that was commonly accepted and understood. That included measures which might not be approved of today.

I believe that the spirit of justice should not be by the letter of what the Quran contains, but according to its spirit. It is my understanding that God is merciful and Muhammad was friendly, forgiving and helpful. More importantly, it is a way many Muslims like to see their prophet.

These decades are decisive for the world in general, and the Muslim world in particular. The world is in turmoil, and the Muslim world is becoming modern. The Middle East experiences a construction boom, India is (who would have thought!) becoming a rich country, Saudi Arabia is awash with cash, in the UAE Dubai is audaciously trying to become the greatest and most modern city in the world.

With modernity, industry and wealth follows another thing: Openness, freedom, what we might call human or civil rights. Dare I say it: Yes, freedom of speech. Presumption of innocense.

Individuals are getting more power. They have strikes in Dubai, and the authorities are powerless to just crack down (even though they’d probably like to).

As Tariq Ramadan said about European Muslims: Muslims need to find a new way of being Muslims in our modern societies - a way which does not contradict being open and well-educated. That, or face complete secularization, marginalization - and more decades of backwardness. And that may mean going back to the Quran and the example of the Prophet - and forget the fiqh which was developed in societies which were very different from the modern societies which might arise in the Middle East.

The Islamic societies were once the scion of civilization and brought the culture of India, Persia and the ancient Greeks to Europe. They taught Europe medicine, algebra, geography - and other things.

But - this is a very long time ago. This was in the days of Saladin, my friend. Up through the centuries, the Muslim world stagnated while the West rose. For better and for worse ...

But if the Muslim world is to rise again, you need openness - and liberals like Mahmood. You don't need to stick to laws given by god or interpreted by clerics for more than a thousand years ago.
Nuvel, det er en holdning, som ikke vil få megen ros hos konservative, islamiske lærde, og i grunden er det ret uinteressant som en holdning hos undertegnede, som jo altså ikke selv er muslim eller kunne blive det.

Mere interessant er det, at det er en holdning, som synes at vinde udbredelse i den islamiske verden. Den åbenhed og større frihed, jeg her taler for, behøver dermed ikke at betyde større sekularisering eller "vestliggørelse", men snarere en tilpasning til en ny tid, hvor mennesker er nødt til at kunne agere friere og have mere råderum, og hvor det vil blive sværere for korrupte og brutale styrer blot at slå enhver modstand ned, som man pt. forsøger i lande som Iran, Irak, Egypten og Saudi-Arabien.

Måske der lige så snart kunne blive tale om en tilbagevenden til den tolerance og det storsind, som netop Saladin var et fremragende eksempel på; eller måske noget helt fjerde, som kun tiden kan vise.

Eller måske man ikke følger med tiden, og ender i sidste ende med at forsvinde i sekularisering og irrelevans, som det allerede er sket med kristendommen i mange vestlige lande.

Who knows? I sidste ende er det ikke et spørgsmål for agnostikere som mig, men for troende, at besvare.

Kommentarer: