– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. Feb 2008

Islam og pluralisme: Hvis der er nogen, der står sammen ...

 
er det naturligvis ikke "islamisterne" og den ekstreme, islamofobe højrefløj.

Men hvis der er nogen, der støtter sig til hinandens verdensbillede, er det dem.

Det siger formand Moustapha Kassem og næstformand Almal Safwat fra Demokratiske Muslimer i en kronik i dagens Politiken:
Der er to grupper, som insisterer på at fremstille islam som en politisk ideologi – islamisterne og højrefløjens politiske partier i Europa. Islams ekstreme højrefløj og Europas højrefløj forsøger at påtvinge os idéen om ’politisk islam’. Hvis vi begynder at tale deres sprog, at bruge deres termer og at acceptere deres grundlæggende idéer om islam, betyder det, at de har ’vundet’.

Desuden formodes det, at der kun er én tolkning af islam – en fast, fikseret tolkning, uanset tid og sted. Derfor er det nok bare at sige islam for at få et svar. Men det er ikke sandt. Der er ikke kun én tolkning af islam, og det har der aldrig været.

Dette er et historisk faktum. Alligevel er der nogle, der nægter eller ignorerer det. Hvem er de? De er igen islamisterne og Europas højrefløjspartier.

Da vi studerede på Kairo Universitet, havde vi ofte ophedede diskussioner med medlemmerne af Jamaa Islamia, en islamisk salafi-radikal gruppe blandt studenterne.

De nægtede at acceptere andre tolkninger end deres egen. De ville have, at alle muslimer skulle være ens, tale, gå, klæde sig og tænke på samme måde. De nægtede at anerkende eller tillade variationer mellem muslimer.

Det er en trist ironi for os her i Europa at blive konfronteret med den samme logik hos danske politikere, der ikke anerkender variationerne mellem muslimer og hævder, at politisk islam er den eneste sande islam, og at alle muslimer opfører sig og tænker på den samme måde.
Selv peger de i retning af en mere pluralistisk forståelse af islam: "Det [formodes], at der kun er én tolkning af islam – en fast, fikseret tolkning, uanset tid og sted. Derfor er det nok bare at sige islam for at få et svar. Men det er ikke sandt. Der er ikke kun én tolkning af islam, og det har der aldrig været."

Hvordan islam skal finde sit fodfæste i den moderne verden kan der være mange meninger om – Safwat og Kassem ridser nogle muligheder op og lader andre stå åbne. Fint nok - en sådan diskussion er primært af interesse for muslimer.

Det vigtigste støtte vi ikke-muslimer kan give en sådan proces er måske en accept af det, som burde være en selvfølge, nemlig at islamisterne og højre-ekstremisterne ikke har ret: Islam er ikke en monolit, hvorfra islamisterne kan begå takfir og som højre-ekstremisterne kan skyde på, det er en pluralitet af stemmer og meninger, der i høj grad diskuterer indbyrdes, men hvoraf ingen for os ikke-muslimer kan siges at være "rigtig".

Med andre ord: Ikke én ting, som man bare kan rose eller fordømme, men en pluralitet af stemmer, som man kan lyte til i det omfang, man har brug for det.

Kommentarer: