– fordi tiden kræver et MODSPIL

22. Apr 2006

Justitsministeren lyver uden at lyve - lille opklaring

 
Som omtalt i går har en del mennesker gjort opmærksom på, at regeringens forslag til ny "terrorpakke" reelt vil betyde, at myndighedernes tavshedspligt afskaffes. Senest har Lægeforeningen kaldt pakken en bombe under tavshedspligten, eftersom de mener, at "hvis forslaget kommer til at omfatte offentlige sygehuse, vil PET få frit slag til at gå på fisketur i sygehusenes journaler og vil dermed uundgåeligt komme til at krænke en masse menneskers krav på diskretion om deres personlige forhold".

I dag forsøger justitsministeren så at krybe uden om kritikken ved at påstå, at det er noget sludder, at PET skulle kunne "trække vod" i sygehusenes journaler.

Og det er rigtigt: Det vil de ikke kunne.

Men det er der heller ikke nogen, der har påstået.

Lægeforeningens kritik gik ikke på, at PET skulle kunne "trække vod" i mange patienters fortrolige oplysninger i håb om evt. at finde noget suspekt, den gik på, at PET ifølge forslaget vil kunne "gå på fisketur" i den enkelte mistænktes patientjournal i håb om, at der måske vil dukke noget op - og at forslaget hermed sætter enhver forestilling om én myndigheds tavshedspligt over for en anden ud af spillet.

Justitsministerens reaktion svarer altså til at "modbevise" en anklage for butikstyveri med en benægtelse af nogen sinde at have begået røveri: Det er da meget godt, men det var ikke det, der blev spurgt om.

Justitsministeren lyver udenom - også selvom hun i det foreliggende tilfælde præsterer at lyve uden at lyve.

Måske vi simpelt hen i stedet for "terrorpakker" skulle foreslå justitsministeren at erstatte retsplejeloven med følgende enkle princip:

POLITIET HAR RET TIL ALT

Ved samme lejlighed kunne vi afskaffe domstolene og erstatte dem med budet:

POLITIET HAR ALTID RET,

eller, for nu at koge begge principper ned til ét enkelt og letforståeligt:

POLITIET HAR RET

Så kunne vi springe alle de irriterende og dyre led som bevisførelse, retssag og forsvar over og simpelthen lade anklagemyndigheden ophøje politiets sigtelse til dom i hver enkelt sag.

Hvad venter du på, Lene?

Kommentarer: