– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Feb 2007

Jyllands-Posten og de ledige: Tidsånd og retorik

 
15. november 1938 skrev Jyllands-Posten på lederplads, under indtryk af Krystalnatten få dage forinden:
Det [kan] ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Forfølgelser. Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder.
I dag, d. 27. februar 2007, skriver samme avis om en anden gruppe medborgere, idet man denne gang taler om danske snarere end tyske forhold:
Det politisk kontroversielle spørgsmål er herefter, hvordan samfundet skal reagere på disse åbenlyse parasitter, som snylter på det solidariske system.
I 30'erne endte man med at finde en løsning på problemet. I mellemtiden kunne Jyllands-Postens lederskribent besinde sig på dette spørgsmål:

Hvis problemet er de arbejdsløse som sådan - hvad er så løsningen?

Kommentarer: