– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Jan 2006

Kåre Bluitgens nye bog om profeten Muhammed

 
Og så er det i dag, at forfatteren Kåre Bluitgens nye børnebog om profeten Muhammeds liv (som oprindelig ansporede Jyllands-Posten til at bringe sine famøse tegninger af profeten og har fået den yderste, kristne højrefløj til nærmest at bære den venstreorienterede, religionsfjendtlige Bluitgen i guldstol) udkommer.

Imamerne Abdul-wahid Pedersen og Fatih Alev har sammen med forfatteren Abdul Majid en udtalelse om bogen i Politiken og Information, hvor de opfordrer landets muslimer til "ikke at lade sig provokere, men stilfærdigt trække på skuldrene over Bluitgens bog" og i øvrigt apellerer til ikke-muslimer om "ikke at tro, at vi ser profeten Muhammed, som Bluitgen gør det":
Bluitgen [påstår], at han blot gengiver og ikke fortolker, hvorved han gør sig skyldig i en overraskende, fundamentalistisk historie-indstilling, som vi må tage afstand fra. Selvfølgelig kan man ikke gengive historiske kilder uden at fortolke - man kan gå sagligt til værks og tilstræbe at være kildetæt i sin fremstilling. Men heller ikke dét gør Bluitgen. I stedet fortegner han bevidst sine kilder, og læseren har ingen mulighed for at skelne mellem, hvad der er kildemateriale, og hvad der er Bluitgens egne påfund.

Han vælger rask væk at læse de gamle islamiske kilder, som fanden læser Bibelen, og glemmer behændigt at gøre opmærksom på, at han også tager fra andre kilder end de islamiske, så vi får et billede af profeten som en ubegavet bedrager, der er for dum til at holde rede på, hvad der er blevet ham åbenbaret.

Han går frem med negativ og selektiv hånd, så visse beretninger vrides helt ud af sammenhængen, og tilstræber derved at fremstille profeten som et koldblodigt og uforsonligt menneske, der naturligvis slet ikke er foreneligt med 'Muhammed, som muslimerne ser ham'. Bluitgen udelader totalt selv samme kilders skildring af Muhammeds humanisme, retskaffenhed, uselvisked og moral. Dette gør hans skildring partisk, uhæderlig og manipulerende.

Kåre Bluitgen er blevet lidt bedre til at pakke sin propaganda ind, siden han i 2002 fik sit store gennembrud med forslaget om at 'stænke Koranen med menstruationsblod'. Det er en forfatter med denne mentalitet, som nu skal få os til at tro, at han fremstiller Muhammed som muslimerne?
En afbalanceret udtalelse, der om noget udstiller Bluitgens forblindelse og intellektuelle uhæderlighed - for hvilken han såmænd nok skal ende med at høste endnu højere applaus fra sine nye venner på højrefløjen. Strange bedfellows, anyone?

Via Humanisme, hvor man også kan læse udtalelsen i sin helhed.

Kommentarer: