– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Jan 2007

Klimadebat

 

Vi hører alle om påstandene om klimaforandringer, som med isens udtynding på nogle af verdens mere karakteristiske bjergtinder og malariamyggens genkomst i det sydlige Europa begynder at ligne betydeligt mere end en påstand.

For mig at se er hele spørgsmålet om klimaforandringer et spørgsmål, som ikke kan reduceres til politik, men kun giver mening i lyset af de naturvidenskabelige fakta og teorier, som kan indsamles på området.

Er Jordens klima ved at blive varmere, er dette noget, som skyldes menneskets aktiviteter, og kan det afhjælpes ved at mindske CO2-udslip og andre miljømæssige tiltag? Alt dette er i alle tilfælde ikke primært politiske, men naturvidenskabelige spørgsmål.

Heraf følger, at folk, der forsøger at reducere det til et politisk spørgsmål, som man let kan tage stilling til (de "højreorienterede" sværger til en Lomborgsk "Jorden-har-aldrig-haft-det-bedre"-filosofi, mens de "venstreorienterede" tror på global opvarmning og miljøbevidsthed) slet og ret er tåber; hvorvidt der virkelig er sat en alvorlig klimaforandring igang, og hvorvidt den måske kan afværges, er noget, som angår os alle - men det er primært et videnskabeligt og faktuelt spørgsmål, ikke et politisk.

Men, vi kan vel blive enige om, at det er et væsentligt spørgsmål. Og for alle, der ønsker at læse om det eller diskutere det, er klimadebat.dk nu oprettet og har fungeret siden 8. januar 2007.

Og det er også stedet, hvor du selv kan hoppe ind og læse og måske bidrage til en forhåbentlig kvalificeret diskussion, og finde links til belysning af sagens fakta.

Som sidens ophavsmand selv forklarer:
Klimadebat.dk er først og fremmest et bredt samlende debatforum, hvor alle kan komme til orde i en af vor tids vigtigste aktuelle diskussioner. Siden ligger dermed ikke under for nogen streng redaktionel linje, og den er derudover uafhængig af enhver form for politisk eller økonomisk interesse.

Det bør understreges, at jeg ikke har nogen særlige videnskabelige forhåndskundskaber for at beskæftige mig med klimadebatten, men at jeg udelukkende har skabt siden som et forsøg på at få samling på nogle diskussioner (de være sig politiske som videnskabelige), der ofte forplumres i de traditionelle medier.
Og dette projekt kan vi såmænd kun ønske held og lykke.

Link.

Kommentarer: