– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. Aug 2005

Konspirationsteorier revisited

 
Som jeg tidligere var inde på, findes der en del konspirationsteorier om 11. september 2001, hvor forskellige "mistænkelige" omstændigheder koges sammen til et stort komplot, ifølge hvilket "mystiske ting skete" - hvor det, som ikke altid udtales, naturligvis må blive, at den amerikanske regering i virkeligheden på en eller anden måde selv stod bag den tragiske begivenhed.

Således noterer jeg med en vis tristhed, at selv danske blogs, jeg ellers har den største sympati for - ingen nævnt, ingen glemt - både selv kolporterer og linker til sådanne konspirationsteoriers Fear-Uncertainty-Doubt-argumenter.

Paul Street er mester for en udmærket opsummering af disse teorier:
From the beginning, really, a small army of conspiracy-thinkers offered variations on the basic theme that Washington (and in some versions Tel Aviv) were somehow in on the terrible September attacks.

In the mild version of 9-11 conspiracy theory, Washington merely knew about the impending attacks and chose not to act. In the hard -core version, Washington (and/or Israel) actually plotted and conducted the attacks.

The motive(s)? To provide the perfect excuse for the subversion of democracy, to serve the interests of Big Oil and the military industrial complex, to strengthen Israel's grip on its Palestinian subjects, and to expand the reach of US military power yet further across the globe. To create, in short a pretext for developments pretty much along the lines of main historical currents since September.

Many of the conspiracy charges, it seems, come from somewhere on the "left" side of the political spectrum, where conspiracy thinking is more common than some radicals like to admit. The far right, it is becoming increasingly clear, has no monopoly on the paranoid and crackpot interpretation of historical events past and present.

September 11th conspiracy theorists advance some truly bizarre ideas, including the notions that the World Trade Center was actually destroyed by explosives, that the planes were actually commandeered by American military remote control, and that WTC Tower 2 was hit by a missile. According to one web-site, the Pentagon was not actually hit by an airplane.
Jeg mener personligt, at hvor store huller og hvor mange underlige sammentræf, der end måtte kunne påvises rundt omkring - se f.eks. her - får konspirationsteoretikerne hurtigt rodet sig ud i langt større usandsynligheder, end dem, de selv har travlt med at påpege, såsnart de skal til at forklare, hvad der mon skete; og selvom de ivrigste gerne supplerer med lidt "handwaving" og "du ved jo godt, hvordan de er...", er det altså dem, der har bevisbyrden.

Og eftersom det eneste rigtigt sandsynlige er, at angrebet 911 blev begået af en overvejende saudi-arabisk gruppe med forbindelse til bl.a. Pakistan og Afghanistan ... så kan jeg ikke se, hvordan konspirationsteorierne kan undgå at gøre mere skade end gavn, eftersom de får os til at forsøge at bevise ting, der ikke kan bevises (eller modbevises) i stedet for at fokusere på de forbrydelser, der rent faktisk (og bevisligt) begås og er blevet begået som reaktion på dette angreb.

Kommentarer: