– fordi tiden kræver et MODSPIL

15. Mar 2008

Kreditkrise: Rettelse

 
I mit forrige indlæg kom jeg til at sammenligne de amerikanske subprime-lån med de danske flex-lån, og dén går ikke, som den gode Citizen gør opmærksom på:
Det særlige ved de fleste sub-prime lån var, at de blev udbudt med en meget lav introduktionsrente, der efter typisk 2 år blev afløst af en voldsomt meget højere rente, der noget mere realistisk afspejlede långivers risiko ved at udbyde lånet.

Hele tricket var så, at man efter de 2 år refinansierede lånet med et nyt sup-prime lån, muligvis endda baseret på en fremskrivning af boligens værdi svarende til en gedigen stigning o.s.v. ...

Pointen med danske flexlån har alle dage været at spekulere i, at den korte rente i et givet øjeblik givetvis er mindre end den lange, koblet op på en spekulation om, at renten i løbet af lånets tilbagebetalingstid ikke stiger så meget, at den indledende gevinst bliver spist op at de efterfølgende (eventuelle) tab; både gevinst og tab set i forhold til at 20/30-årigt lån med fast rente. Der er aldrig nogen, der har lovet låntager, at hvis renten efter 2 år er steget voldsomt, så kan man bare refinansiere til den gamle lave rente.
Ikke desto mindre mener topchefen i Jyske Bank, som Citizen også henviser til, at de danske banker har været for optimistiske i deres långivning, og at en tilsvarende kreditkrise meget vel kan være på vej til Danmark også; så måske der også sidder én og anden dansk familie på flexlån, som de nok ikke burde have taget, og må se drømmen om at beholde huset fortone sig i det fjerne?

Citizen konkluderer, at det trods alle de forsikrende lyde ikke alene ikke går godt for økonomien, men at vi er på vej mod en recession, der er så kraftig, at den nærmest er en depression.

Tjah. I lyset af Danmarks nuværende levestandard og forbrug var det såmænd heller ikke det værste, der kunne ske, om folk blev tvunget til at spænde livremmen ind nogle generationer.

Hvis blot vi husker at bære tabene solidarisk, så de bredeste skuldre bærer de tungeste læs, osv., og måske endda at genindføre arbejdsløshedsunderstøttelse og socialhjælp osv., som det eksisterede i 80erne, er der såmænd heller ingen, der vil lide nød af den grund. De seneste års ukontrollerede velstand og forbrug har ikke været gode ved den danske folkesjæl.

Kommentarer: