– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Dec 2005

Kristen intolerance

 
Pastor John W. Hørbo havde i mandags en kronik i Jyllands-Posten, hvor han udover en "min far kan banke din far"-agtig fremhævelse af Jesus på Muhammeds bekostning (muslimernes profet betegnes bl.a. fornærmende og noget ahistorisk som "magtsyg, intrigant, voldelig og svigefuld") når frem til, at "enhver tale om dialog mellem kristendom og islam er fuldstændig umulig, både udfra islams forudsætninger og udfra kristendommens forudsætninger", og at vi jo i Vesten desværre ikke kan tale med én stemme i den henseende, fordi Vesten ikke kun er kristen, men også er befængt med "gudsfornægtende og menneskecentreret humanisme".

Dette fik mig til at skrive nedenstående, som JP i dag bringer som kommentar:
ENIGHED OM UENIGHED

PASTOR EMER. John W. Hørbo skriver i JP 19/12, at »enhver tale om dialog mellem kristendom og islam er fuldstændig umulig.«

Han har formentlig ret i det på den måde, at begge religioner gør krav på at sidde inde med den absolutte sandhed om Gud og mennesker, så en egentlig religiøs tilnærmelse er umulig.

Dette udelukker imidlertid ikke en dialog mellem kristne og muslimer. I stedet for at grave sig ned i hver sin skyttegrav og rase over modparten som gamle kællinger kunne kristne og muslimer i stedet blive enige om at være uenige og lade hinanden og alle andre leve i fred, uanset religion.

Mørk middelalder
Hørbo slutter af med at erklære, at Vesten ikke er lutter kristendom: Den gudsfornægtende og menneskecentrerede humanisme spiller også med.

Ja, og denne gudsfornægtende humanisme står bag alt, hvad vi i dag forstår ved moderne europæiske værdier - og bag alt, hvad Europa har bidraget til verden med de sidste mange hundrede år: Menneskerettighederne, Mozart og hele det gennembrud, han repræsenterede, naturvidenskaben og den moderne teknologi, individualismen og frihedstrangen som udkrystalliseret i den amerikanske revolution og forfatning, og sidst, men ikke mindst den moderne tolerance, der selvfølgeligt accepterer alle mennesker - også mennesker med en anden hudfarve, religion eller seksualitet end de mest udbredte.

Ønsker Hørbo virkelig i kristendommens hellige navn at føre os bort fra denne "gudsfornægtende" humanisme og ind i endnu en mørk middelalder?

For så er vi mange, som ikke ønsker at følge pastoren.

Kommentarer: