– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Nov 2005

Legalisér narkotika

 
Nej, det er ikke mig, men Peter Ege, socialoverlæge i København og Sundhedsstyrelsens særligt sagkyndige i spørgsmål om stofmisbrug, der siger det - således Jyllands-Posten:
Narkomarkedet er så kaotisk og ude af kontrol, at Danmark for at dæmme op for flere dødsfald blandt unge ud fra et lægefagligt synspunkt burde legalisere narkotika og forsyne hidtil forbudte stoffer som ecstasy og amfetamin med en offentligt kontrolleret varedeklaration.
(...)
»Set ud fra et lægefagligt synspunkt ville det være at foretrække, hvis stofferne var indholds- og varedeklarerede og kontrolleret af myndighederne - lige som når vi andre går i supermarkedet. Det ville stille brugerne i en væsentlig bedre situation, hvis de vidste, hvad de købte,« siger Peter Ege.
Peter Ege har længe været kendt som en fornuftens stemme og modstander af en hovedløst restriktiv narkotikapolitik, men er mig bekendt aldrig gået så langt før. Men det er almindeligt kendt bland læger og krimonologer, at skadevirkningerne fra "krigen mod narkotika" er langt større end skadevirkningerne fra "selve stofferne".

Ser man f.eks. på heroin, er det klart, at en legalisering, der indebærer, at misbrugere kan få stoffet udleveret billigt på apoteket, og at ingen kan straffes for besiddelse eller brug af stoffet, med ét slag ville afskaffe al illegal handel og samtidig tillade, at de midler, der i dag bruges på at retsforfølge og fængsle heroinbrugere og forhandlere kunne bruges til tilbud om behandling og afvænning til alle, der måtte ønske det.

Mht. de øvrige retspolitiske konsekvenser af en restriktiv narkotikapolitik skrev jeg selv en længere artikel til Faklen nr. 7, der forklarer, hvordan "krigen mod narkotika" til gavn for ingen lægger gift ud for retssamfundet.

Det er godt at se, at Peter Ege nu også er nået til den erkendelse og tør sige det højt.

Kommentarer: