– fordi tiden kræver et MODSPIL

11. Apr 2005

Louise Gade og anvisningsretten

 
Århus' borgmester, Venstres Louise Gade, vil gerne give byens indvandrere chancen for at bo i kvarterer mere præget af danskere, end mange af dem gør - hvilket hele 60% af indvandrerne ifølge en undersøgelse foretaget af Catinèt Research gerne ville, læser vi på forsiden af Dagens MetroXpress.
"Vi skal kunne give langt flere indvandrere et tilbud om at komme ud af ghettoen og ind i et velfungerende boligområde med danske naboer."
Vi bemærker, hvordan der åbenbart i Louise Gades verden er lighedstegn mellem "velfungerende boligområde" og "danske naboer", mens "ikke-danske naboer" tilsyneladende automatisk associeres med noget mindre velfungerende.

Gade foreslår, at man fra kommunal side forsøger at påvirke beboersammensætningen i de forskellige kvarterer ved at give kommunen anvisningsret til 100% (mod nu 25%) af al genudlejning af almene boliger.

Boligselskaberne kan dog ikke for alvor se perspektiverne i det - som Henning Kirk Kristensen, formand for Boligselskabernes Landsforening, påpeger, oplever de bedste og mest fredelige områder naturligt nok noget mindre fraflytning end de mest belastede ghettoer:
"Det er kun få lejligheder, der bliver ledige i de velfungerende områder. Vi vil meget gerne diskutere anvisningsretten med kommunerne, men det er ikke det eneste instrument, vi skal spille på for at løse problemet."
Og det er da også svært at se, hvad man under disse omstændigheder kan opnå ved en øget kommunal anvisningsret i de almene boliger.

Hvad med i stedet for alvor at tage fat om nældens rod og give kommunerne anvisningret over 25% af alle udlejningsboliger? Dette ville med ét slag give rådighed over langt flere boliger - og således kraftigt reducere såvel bolignød som hjemløshed - og samtidig give kommunerne for at anvise boliger til indvandrere i områder, hvor de private udlejere hidtil har kunnet fravælge ansøgere med "forkerte" navne.

Og hvorfor ikke - når nu man endelig er i gang - lade kommunerne opkøbe boliger (f.eks. 15%) i kvarterer udelukkende bestående af ejerboliger, med henblik på anvisning og udlejning?

Dette kunne en gang for alle løse problemet for de indvandrere, der af økonomiske og andre grunde døjer med at komme ud af ghettoen men gerne ville, og det ville gøre det umuligt for rigets fattige at gemme sig i deres ghettoer og undgå kontakt med den virkelige verden.

Og det ville gøre det lige så umuligt for de rige. Louise Gade - hvad venter du på?

Kommentarer: