– fordi tiden kræver et MODSPIL

25. Feb 2007

Madrid, terror og konspirationsteorier

 
Retssagen mod de formodede ansvarlige for angrebet på Madrid den 11. marts 2004 er nu i fuld gang, som vi bl.a. har kunnet læse om i Politiken.

Nacho Escolar henleder opmærksomheden på nogle ret specielle omstændigheder ved sagen:

Den hovedmistænkte Jamal Zougam har skiftet forsvarsadvokat et par gange. Først havde han hyret en privatpraktiserende sagfører, som han imidlertid ikke havde råd til at betale, hvorfor han lod sig beskikke en ny.

For et par måneder siden fik han imidlertid en ny, privatpraktiserende sagfører ved navn José Luis Abascal, som ingen ved, hvem betaler: Zougams beskikkede advokat forklarer nemlig, at hans nu forhenværende klient ingen penge har - overhovedet.

Abascal er tilsyneladende dukket op ud af det blå for at tilbyde sin tjeneste.

Ikke nok med det: selvsamme Abascal forsøgte forleden at plante falsk bevismateriale i sagen, der skulle implicere den baskiske separatistbevægelse ETA i angrebet.

Hans fremgangsmåde var, som vi læser i det konservative dagblad ABC, at fremhæve, at politiet havde fundet en tidsindstilling (altså en elektronisk komponent, der kan udløse en tidsindstillet alarm) i en lejlighed tilhørende én af de mistænkte. Han gjorde herefter gældende, at ETA altid bruger en bestemt type tidsindstilling til deres bomber, hvorefter han bad retten modtage et billede af en sådan (som han nærmest fremstillede som "ETAs fingeraftryk" på sagen) som bevismateriale.

Det viste sig dog ved nærmere eftersyn, at det pågældende billede ikke alene stammede fra en helt anden sag, den tidsindstilling, man havde fundet, var af en helt anden type - hvorefter dommeren resolut afviste det nye "bevis".

Mystiskere og mystiskere? Den spanske højrefløj har siden angrebet på Madrid dyrket en række konspirationsteorier, som alle på en eller anden måde implicerer landets nuværende socialistiske regering.

Baggrunden er, at den konservative regering ovenpå angrebet begik den fejl helt utvetydigt at rette skylden for angrebet mod ETA, hvor såvel angrebets omfang som de første tekniske beviser pegede i en helt anden retning. Denne insisteren på netop ETAs skyld i angrebet kom til at koste den daværende borgerlige ministerpræsident Aznar posten, da millioner af vælgere vendte sig imod, hvad der forekom at være en lidt for opportun løgn på et tidspunkt, hvor løgn og politiseren var endog meget lidt påkrævet.

De mest yderligtgående konspirationsteoretikere (for eksempel i omegnen af højrefløjstidsskriftet La Razón og avisen El Mundo) mener, at socialistpartiet under den nuværende ministerpræsident Zapatero arrangerede angrebet i samarbejde med ETA, i nogle versioner med assistance fra de spanske og franske efterretningstjenester.

Andre, mere moderate (f.eks. netop avisen ABC), begrænser sig til at beskylde socialisterne for at udnytte situationen og distancerer sig i øvrigt omhyggeligt fra de mere fantasifulde konspirationsteorier.

Men sandheden er, at det ville passe mange på den spanske højrefløj rigtig, rigtig godt, hvis det skulle vise sig, at ETA alligevel - trods alt, hvad der hidtil er kommet frem af beviser og oplysninger - skulle være impliceret: I så fald ville "deres" ministerpræsident jo ikke have taget fejl, og socialisternes valgsejr ville være en decideret fejltagelse, der ved lejlighed kunne omgøres eller måske endda (med Zapatero bag tremmer) omstødes.

Eller måske, hvis månen var lavet af grøn ost, så kunne man ...

For mange iagttagere forekommer disse konspirationsteorier nemlig snarest at være galopperende usandsynlige, et tegn på, at store dele af den spanske højrefløj har tabt såvel orienteringen som jordforbindelsen efter de seneste års ydmygende nederlag til "venstrefløjen" med Zapatero i spidsen.

Og i dette lys tager advokaten Abascals pludselige opdukken og forsøg på at introducere falsk bevismateriale (!) i sagen sig unægtelig noget suspekt ud: Financieres han i virkeligheden af kredse, der er villige til at ofre sandheden og de efterladtes sindsro på konspirationsteoriernes alter - eller financierer han sig selv, fordi han selv oprigtigt tror på sådanne konspirationer?

Som en kommentator hos Escolar observerer: Hvis det ikke var så alvorligt, er det lige før, det begynder at blive morsomt, det her.

Kommentarer: