– fordi tiden kræver et MODSPIL

09. Dec 2005

Man har et standpunkt, til chefen giver en et nyt

 
Landets fattigste og mest udsatte borgere har fået det sværere de seneste år, fremgår det af en ny undersøgelse fra Socialministeriet.

"Grundlæggende er der tale om en øget forarmelse," udtaler Bjarne Lennau fra Kirkens Korshær.

Formand Preben Brandt fra Rådet for Socialt Udsatte udtaler, at meget skyldes regeringens stramninger af overførselsindkomster og loft over kontanthjælpen, og mener, at stramningerne bør ophæves.

Socialminister Eva Kjer Hansen vil ikke følge dette råd, men er (tirsdag d. 6. december) behørigt bekymret:
Det ligger mig stærkt på sinde at forbedre de udsatte gruppers forhold. Og regeringen er allerede i gang med en række nye initiativer for at lette dagligdagen for de svagest stillede. Det er nødvendigt, at også de svageste grupper får det bedre
Ministeren foreslår bl.a. gældssanering for kontanthjælpsmodtagere.

Onsdag d. 7. udtaler statsministeren imidlertid som en anden Knud Kristensen, at "hvis det er fakta, så benægter a fakta", og mener, at selvom rapporten både er rigtig og siger, de fattigste er blevet fattigere, så betyder det ikke, at rapporten viser, at de fattigste er blevet fattigere.

Eva Kjer Hansen smækker hælene sammen og følger behørigt trop:
»Jeg er helt enig med statsministeren i de meldinger, han er kommet med. Jeg mener ikke, man kan bruge rapporten til at påstå, at de svageste i Danmark generelt har fået det dårligere.«
(...)
I rapporten, der er lavet af Socialforskningsinstituttet for Socialministeriet, vurderer to tredjedele af de sociale organisationer, at de svageste har fået det dårligere, mens ingen mener, at det går bedre.
Hvis chefen siger, at hvidt er sort og sort hvidt så er det sådan, udtaler ministeren, der dog ikke ønsker at uddybe, før hun har rådført sig med sin chef.

Tjah - er det niveauet for danske ministre: Foghs og Dansk Folkepartis nikkedukker alle til hobe, med mulig undtagelse af chefideologen Bertel Haarder?

Kommentarer: