– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Oct 2005

Mere ekstremisme - nu i Aalborg

 
Her i Århus må vi trækkes med Århus Mod Moskeen, der som tidligere nævnt er et overvejende udenbys sammenrend af højreekstremister, hvis intense fremmedhad kun overgås af deres paranoia.

I Ålborg har de nu fået selskab i skikkelse af Borgerlisten Stop Islamiseringen af Danmark. Hvad de står for, kan man læse på deres hjemmeside, og det er artige ting.

Hvad med følgende tillæg til retsplejeloven for udlændinge, der ikke taler dansk?
Offentlige midler til tolkehjælp skal begrænses væsentligt. Hovedreglen må være at tolke kun anvendes, når identitet skal fastslås. Herudover må den fremmede selv betale for tolkning. (Man kan jo evt. tegne forsikring mod eventuelle behov herfor i hjemlandet).

I forbindelse med kriminalsager lægges politiets indstilling til grund for den videre behandling af sagen. Domstolsbehandling kan kun komme på tale, såfremt den fremmede selv møder med en tolk, som han selv aflønner.
Og så er der brug for et opgør med alle de landsforrædere, der har lukket slynglerne ind:
For at fastholde rimelige forhold i fremtiden bør straffelovens kapitel 12 revideres, så forsætlig hjælp til fremmede folkeslags bosættelse i Danmark gøres strafbar på linje med hjælp til fremmede magter. Bemærkning: Det bør ske med tilbagevirkende kraft. Der bør ikke være forældelsesfrister for sådanne forbrydelser.
"Forsætlig hjælp til fremmede folkeslags bosættelse" må vel være noget med at give opholdstilladelser og asyl - så det er altså et bredt udvalg af folketingspolitikere, nuværende og tidligere ministre og embedsmænd, man vil have smidt i fængslet?

I alle tilfælde mener listen, der er grund til at råbe vagt i gevær:
Danmark vil falde fra hinanden, hvis de får lov til at blive.
Diskrimination skal ikke alene tillades, den skal opmuntres:
  • Værtshusholdere gives ret til at bestemme hvilke gæster, de vil se i deres etablissementer.
  • Ikke-statsborgere har principielt ikke nogen grundlovsikret ret til at manifestere sig politisk, hverken mod den danske stat eller mod andre stater. Specielt bør ikke-statsborgeres demonstrationer mod af Danmark anerkendte stater, eller til støtte for terroristorganisationer medføre øjeblikkelig inddragelse af eventuelt politisk asyl og administrativ udvisning.
Så alle politiske friheder, herunder ytringsfriheden, skal altså kun gælde danske statsborgere. "Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision", læser vi videre.

Ja, det kan vi forstå! Der er en masse kedelige bestemmelser, vi ikke har brug for mere.

Slår vi op under foreningens Hvem er vi?-side, finder vi i al fald ét for os lidt ældre gammelkendt ansigt: P. H. Bering, formand for "Dansk Institut for Kritisk Fredsforskning" og "Stop Indvandringen" tilbage i 80erne, mangeårigt og velkendt medlem af Den Danske Forening. Akja, det er jo lige før, man kan blive helt 80er-nostalgisk ...

Der er flere fremmedfjendske smålister, der stiller op til dette kommunalvalg, end der nogensinde har været før, sagde de i TV2 forleden; har de mon mere vind i sejlene end før, eller er vi blot ved at opdage, hvad det er, der myldrer frem, når vi vender den sten, der hedder Dansk Folkeparti?

Via Citizen Dane.

Kommentarer: