– fordi tiden kræver et MODSPIL

12. Jun 2006

Mere om det irakiske oprør

 
Iraqi Insurgency
Drabet på Al Qaeda-lederen Zarqawi blæses af "koalitionen" op til en stor militær sejr, og man aner en forventning om, at nu vil vinden vende, og de irakiske modstandsgrupper for alvor blive knust.

Jeg vil imidlertid tillade mig at gøre opmærksom på, at man proklamerede præcis den samme sejr og luftede de samme forventninger om snarlig fred og ro tilbage i december 2003, da Saddam Hussein blev fanget - og hvad skete?

Oprøret er, om noget overhovedet, blusset op til langt større dimensioner siden da - blandt andet, fordi oprørerne efter Saddams tilfangetagelse pludselig havde langt større legitimitet, fordi de nu ikke lægere kunne beskyldes for at arbejde for en genoplivning af hans forhadte regime.

Effekten af Zarqawis død kunne nemt gå hen og blive tilsvarende: Zarqawi og Al-Qaeda er længe blevet set som et problem for modstandsgruppernes generelle legitimitet - Zarqawis udfald mod shi'iter og den konstante mistanke om Al-Qaedas hånd bag angrebene især shi'itiske helligsteder har altid gjort Zarqawis gruppe til en problematisk samarbejdspartner for de mere nationalistisk sindede modstandsgrupper, også selvom det irakiske Al Qaeda iflg. den tidligere omtalte International Crisis Group-rapport altid selv har benægtet at stå bag disse angreb.

Resultatet af Zarqawis død kunne altså meget vel blive en øget folkelig tilslutning til oprøret, fordi én af de mest alvorlige "anstødssten" nu er blevet ryddet af vejen.

Men det får nu tiden vise - egentlig begyndte jeg blot at skrive dette indlæg for at gøre opmærksom på, at et andet sted at begynde at søge oplysninger om det irakiske oprør er på den tilhørende Wikipedia-side med titlen Iraqi Insurgency - den en anelse firkantede fremstilling opvejes af en alenlang samling kildehenvisninger og links, som det står enhver, der gerne vil have en fornemmelse af, hvad det egentlig er, vore tropper er oppe imod dernede i Irak, frit for at følge.

Kommentarer: