– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. May 2007

Messerschmidt: Fri os for den ynk og klynk

 
Morten Messerschmidt er tilsyneladende hårdt rystet efter sin uheldige Tivoli-tur, og han taler om, hvordan han nu svæver mellem arrigskab og depression.

Ak ja, den stakkels mand skal nok snart have psykologhjælp - det er jo så oppe i tiden.

Morten Lehmann Jensen fra Odense mener tværtimod, at Messerschmidt skulle skamme sig over at tale om, hvor synd det hele er for ham.

I et læserbrev i Jyllands-Posten skriver Lehmann under overskriften "Han burde skamme sig":
Da jeg 30/4 i aftennyhederne så Morten Messerschmidt sidde og klage sin nød over sin situation i dansk politik, kunne jeg ikke klare mere, da han begyndte at sige, at han nærmest var ved at få en depression pga. sagen om tivoli-sangene.

Nu har min kone og jeg levet adskilte i halvandet år og med udsigt til yderligere adskillelse i to og et halvt år pga. udlændingeloven, som selv samme Messerschmidt har stemt for. Jeg er oprindeligt håndværker, men pga. en ødelagt skulder er jeg ved at læse til ingeniør under revalidering. Det er uforeneligt med udlændingeloven, da min kone ikke er dansk statsborger.

Min kone og jeg er i modsætning til andre, der læser på revalideringsydelse, nødt til at leve adskilte under mit uddannelsesforløb, på trods af at vi har bevist, at vi kan klare os uden ekstra hjælp af nogen art.

Så inden Messerschmidts depression bliver værre, skulle han tænke lidt over de absurde og irrationelle love, han selv har været med til at gennemføre.

Han burde skamme sig sammen med de andre, der har begået denne lov, der degraderer danske statsborgere til underdanskere udelukkende pga., at de tilfældigvis er gift med en udlænding.

Dertil kommer, at både Udlændinge-"service" og Integrationsministeriet har opfordret mig til at forlade Danmark. Men bare rolig, når jeg står med mit diplom, skal jeg nok pakke ...
Vi bør måske med andre ord stadig huske, at Messerschmidt er medskyldig i og en af hovedindpiskerne for en uhørt brutal udlændinge- og flygtningepolitik, der har brudte familier, knuste skæbner og utallige menneskeliv på samvittigheden - og at han mig bekendt aldrig har udtrykt andet end stolthed over dette faktum.

Inden vi alle går ud af vores gode skind af lutter sympati for den arme mand er det vel en god idé huske på, at disse menneskers skæbne, liv og blod stadig klæber til hans hænder.

Update:
Jeg havde tænkt mig at skrive noget om, hvorvidt "Deutschland über Alles" nu også er en nazisang eller ej, men Rune Engelbreth er kommet mig i forvejen og serverer en længere analyse ovre på sin nye Politiken-blog.

Kommentarer: