– fordi tiden kræver et MODSPIL

22. Sep 2005

Ministerielt signalcirkus

 
I dag ser vi på forsiden af en del aviser, at socialminister Eva Kjer Hansen må trække sine ord om, at mere ulighed er en god ting, tilbage efter pres fra statsministeren. Han mener altså ikke, at mere ulighed i samfundet er en god ting at stræbe efter - eller også mener han blot ikke, at det er det rigtige signal at sende.

Det kan man så tage som en form for indrømmelse til et Venstres "menneskelige ansigt", men personligt vælger jeg at se det som et symptom på, i hvilken grad reel politisk tale er forsvundet fra Jordens overflade og erstattet af signaler .

For hvordan kan tilbagetrækningen (eller for den sags skyld den offentlige ydmygelse) mon forventes at påvirke den politik, socialministeren har tænkt sig at føre?

Svaret er: Overhovedet ikke. Eva Kjer Hansens udtalelser vakte ikke vild opstandelse hos socialdemokrabaterne, fordi hun fører eller har tænkt sig at føre en politik, der er fundamentalt anderledes, end den de selv fører: De vakte opstandelse og førte til hendes iretteseættelse, fordi hun sagde noget forkert.

Hendes ord var ikke anerkendte "plusord", og derfor måtte hun kanøfles. Hvad de betyder? Well, who cares anyway ...

Socialministeren skyndte sig selvfølgelig at trække i land og forklare, at hun ikke mente, at de dårligst stillede skulle have det dårligere, kun, at de rige skulle blive rigere.

Men jeg vil hellere gå mod strømmen i dansk politik og påpege, at det på mange måder er ligegyldigt, hvad hun siger, sammenlignet med, hvad hun rent faktisk gør.

Og virkeligheden er, at denne regering og denne socialminister på den ene side har indført ændringer - integrationsydelse og det loft over de "samlede offentlige ydelser", der har skåret mange kontanthjælpsmodtageres rådighedsbeløb helt væk - der gør de fattigste temmelig meget fattigere, mens de på den anden side har gennemført andre ændringer - en ret lille skattelettelser - der gør de rigeste en lille smule rigere.

Dette er virkeligheden: Uanset hvad de siger, har denne regering øget uligheden ved at gøre de fattige fattigere, og Socialdemokraterne gjorde gladelig det samme, hvis de selv kom til magten.

Alt det andet er tom, overflødig retorik.

Kommentarer: