– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Mar 2007

Misbrug af lægetitel

 
Dr. med. Nina Hannover Bjarnason fra Kvinder For Freds bestyrelse misbruger sin lægetitel, når hun i Jyllands-Posten 28/3 argumenterer for at forbyde tørklæder ud fra det argument, at "tildækningen fører til mangel på D-vitamin, som kan medføre blivende skader på knogler og tænder".

Der er intet belæg for en sådan påstand. Den oftest citerede undersøgelse (Vitamin D status of Arab mothers and infants, Journal of Arab Neonatology 1, 2004) peger på mangelfuld kost og for lidt frisk luft som årsager til D-vitaminmangel blandt arabiske kvinder - ikke på tørklædet.

Indiske og pakistanske indvandrere i Storbritannien har også undertiden problemer med D-vitaminmangel - ikke på grund af tørklæder, men fordi deres traditionelle kost er tilpasset et mere solrigt klima.

Løsningen er i begge tilfælde D-vitamintilskud eller mere sollys - tørklædet gør i denne samenhæng ikke den store forskel.

Bjarnason misbruger med andre ord sin lægetitel til at lægge en bestemt befolkningsgruppe for had - på et aldeles usagligt grundlag. Det er ærligt talt en skændsel.

Update, kl. 21.00:
Den altid koleriske Mikkel Andersson skrev et indlæg med få argumenter og en masse vrede, som i form og indhold stred mod denne sides kommentarpolitik. Den slettede kommentar står nu at læse på Mikkels egen side.

Det overlades som en opgave til den interesserede læser at påvise fejlen i Mikkels argumentation, herunder hvorfor det af Mikkel anførte citat ikke kan anvendes som dokumentation for Bjarnasons påstand om tørklædet som inherent sundhedsskadeligt. (Vink: Sammenlign spørgsmålet om slør/ikke slør med artiklens anbefalinger for at undgå D-vitaminmangel. Hvad tænker artiklens forfattere mon på, når de skriver "veil", og hvad betyder det for vurderingen af Bjarnasons formulering?).

Kommentarer: