– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Feb 2006

Moske måske endelig på vej til Århus

 
Moské i Århus?
I hvert fald, hvis man skal tro Politiken:
En århusiansk forening er klar med en plan for en moske og et islamisk kulturcenter i Århus. Moskeen skal finansieres af muslimer over hele verden, mens kulturcentret bliver åbent for danske donationer.
(...)
"Muslimerne må selv betale for deres moske. Det er deres projekt", fastslår Sami Saidana[, formand for Forening for Moske og Islamisk Center (FMIC)].

FMIC vil derfor søge støtte hos muslimer i hele verden gennem en hjemmeside og en række foreninger. Projektet skal også promoveres i arabiske medier som Al-Jazeera og Al-Arabyia. Men ikke alle donationer er velkomne.

"Hvis nogen kræver indflydelse på projektet for deres penge, så er vi ikke interesserede. Det er muslimerne i Århus' moske, og de bestemmer", siger Saidana.
Det hidtil mest problematiske spørgsmål ved en sådan moské: Hvilken retning og hvilke grupper blandt de danske muslimer skal drive og tegne moskéen - vil blive løst ved en rotationsordning:
For at sikre sig, at flest mulige muslimske grupperinger slutter op om idéen, vil foreningen sørge for lige indflydelse for alle.

Derfor skal der nedsættes et repræsentativt imamråd, som skal bestemme, hvem der prædiker hvornår.

Formanden for FMIC, Sami Saidana, siger, at det i praksis vil føre til et rotationsprincip mellem imamer med forskellig national oprindelse og tolkning af islam.

"Tyrkerne vil have en tyrkisk imam, araberne en arabisk. Derfor vil der blive rokeringer løbende. Og det vil også give de forskellige muslimer ejerskab til moskeen", siger Saidana.
Jeg beklagede selv forleden, at det skal være så svært at opføre en moské beregnet til formålet i Danmark uden at der rejser sig et ramaskrig fra højrefløjen, og anser derfor opførelsen af en sådan for at være et vigtigt skridt på vejen af en "normalisering" af Danmarks muslimer i den almindelige befolknings øjne; og et vigtigt skridt i retning af at marginalisere den hovedløse antisemitismeantiislamisme, der med udspring i den ekstreme højrefløj desværre har alt for gode vilkår her i landet.

Ideen om at have en stor, fælles moské for alle byens muslimer - hvor alle byens forskellige udgaver af Islam kan dyrke deres tro side om side - kan derfor styrke integrationen ved at få byens muslimer til at føle sig mere velkomne.

En tiltrængt plan, der nu endelig synes på vej til at blive ført ud i livet; forestiller man sig samtidig en virkeliggørelse af Herbert Pundiks forslag om en stormoské i København, kunne det blive et vigtigt skridt i retning af at gøre Danmark til et mere åbent og tolerant samfund!

Kommentarer: