– fordi tiden kræver et MODSPIL

12. Mar 2005

Muslimer og moskeer

 
Rune Engelbreth Larsen har skrevet en længere forklaring om de politiske problemer - især splittelse og og forskelligt nag - der forhindrer danske muslimer i at kæmpe deres sag særligt effektivt.

Om bestræbelserne på at få opført en moské i Århus hedder det f.eks.:
Der er begået nogle indledende fodfejl, idet misforståelser har hængt for længe i luften uden at blive afklaret. F.eks. har initiativet været tegnet af godhjertede mennesker, der imidlertid enten ikke selv er muslimer eller ligesom formanden Hicham Chouceir bare ikke kommer særlig ofte i de moskeer, der i dag findes i afsidesliggende lokaler rundt omkring, hvorfor en del muslimer har set mistroisk eller desorienteret til fra sidelinjen og oplevet det, som om ikke-muslimer skulle bygge og drive en moské henover hovedet på dem.

Det tog noget tid, før man fik påbegyndt et bredere kontaktnet til de muslimer, som i fremtiden først og fremmest skal benytte moskeen, og man fik ikke gjort det utvetydigt klart fra begyndelsen, at foreningen alene skulle rejse debatten og skabe forståelsen i indflydelsesrige kredse. Man burde tidligere have sikret sig bredere opbakning blandt brugerne og have etableret en vandtæt arbejdsdeling mellem på den ene side PR-opgaverne og kontakten til medier og politikere (som foreningen har varetaget forbilledligt), og på den anden side opbygningen af mere konkrete mosképlaner og arkitektudkast, som burde organiseres af muslimer fra de eksisterende, islamiske miljøer.
Moské ved Cowley 
 
Road, OxfordMht. diskussionen om en evt. moské i Århus kan jeg selv tilføje, at jeg de senere år er kommet en del i Oxford i England, hvor man netop har bygget en stor moské og muslimsk kulturcenter ved Cowley Road i den østlige ende af byen, samtidig med, at man er ved at bygge en anden stor moské med et center for islamiske studier ved Marston Road, ikke to kilometer derfra.

Der har i den anledning ikke været nogen protester eller indvendinger fra den øvrige befolkning - ingen overhovedet, hvilket sætter den frådende modstand mod den slags projekter fra den danske højrefløj i et for vort land lidet flatterende perspektiv.

Men læs artiklen om muslimerne i Danmark - den er god at få forstand af!

Kommentarer: