– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. Sep 2006

Narkopolitik - en replik til JP

 
Forleden bragte Jyllands-Posten en temmelig drakonisk leder, som krævede omgående fængselsstraf for besiddelse af enhver form for hårde stoffer - og en del andre artige sager.

Jeg skrev straks et indlæg til min anden blog, der forklarer hvor JP går i vandet og fulgte det op med et læserbrev til selsvamme avis, som de i dag bringer under overskriften Den hårde linje hjælper ikke:
Læserbrev i JP
I JYLLANDS-POSTENS leder 6/9 taler man for en radikal stramning på narkoområdet: I tilsyneladende chok over, at besiddelse af op til et halvt gram heroin "kun" straffes med en bøde på 600 kroner, forlanger man, at enhver besiddelse af et sådant stof skal koste »anholdelse, tiltale og fængselsstraf.«

Når det ikke koster det i dag, er det ifølge lederskribenten udtryk for »politikernes latterligt eftergivende holdning« over for narkotika.

Ja, men hvorfor ikke spare lederskribenten såvel som politiet og domstolene besværet og simpelthen skyde dem? I mellemtiden kunne man jo stilfærdigt gøre opmærksom på, at den hårde linje i narkotikapolitikken aldrig har hjulpet: I USA, hvor »krigen mod narkotika« har været ført allerhårdest, er den narkorelaterede kriminalitet værre, end den er andre steder.

I Europa er det traditionelt liberale lande som Holland, der har færrest reelle problemer med narkokriminalitet. Paradoks? Nej, sagen er den, at skræmmekampagner og »krig mod narko« ikke reelt holder nogen fra at bruge stofferne, men de kriminaliserer og marginaliserer dem, der gør, og gør dermed problemerne værre, end de ellers ville have været.

Hvis JP's lederskribent får magt, som han har agt, vil det intet gøre for at mindske udbredelsen af narkotika - men det ville bombe narkotikapolitikken tyve år længere tilbage, end den er i forvejen - og hermed forværre de problemer med narko og narkokriminalitet, vi har. Er det virkelig, hvad man ønsker?
Og det er det jo formentlig ikke ...

Kommentarer: