– fordi tiden kræver et MODSPIL

15. Apr 2006

Nej til overvågning

 
Carsten Fogh Nielsen, et nyt bekendtskab i den danske blogosfære, har et glimrende indlæg om farerne ved øget overvågning og aflytning.

Han angriber bl.a. det tåbelige og evigt tilbagevendende "hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at være bange for"-argument, eksemplificeret ved Mogens Camres usædvanligt afslørende forsvar for totalitær overvågning:
Hvad er det for hemmeligheder, almindelige, hæderlige borgere skulle være så bange for, at PET får kendskab til? ... Almindelige borgere foretager sig jo slet ikke noget, som de har et problem med, at PET får kendskab til. Der er gadebander, voldsmænd, tyve, fundamentalister og landsforrædere, som ikke bryder sig om øget overvågning, men de har da intet krav på beskyttelse af deres aktiviteter.
(Berlingske Tidende, 23-8-2005)
Fogh Nielsen replicerer bl.a.:
argumentet strider imod en grundlæggende liberal indsigt: At man ikke kan stole på nogen - specielt ikke på magthaverne. Dette er f.eks. et ofte anvendt liberalistisk argument imod socialismen: Socialister er politisk naive, fordi de tror, at man kan stole på de mennesker, som administrerer det socialistiske statsapparat. Men argumentet om, at "Hvis du ikke har noget at skjule, så har du heller ikke noget at være bange for" forudsætter jo netop, at de mennesker der overvåger os er til at stole på. Den eneste grund vi har til ikke at være bange for øget overvågning er, at vi stoler på, at de indsamlede informationer ikke vil blive misbrugt.

Men hvorfor i alverden skulle vi pludselig begynde at stole på magthaverne? Hvad nu hvis den næste regering beslutter sig for, at der ikke er behov for, at føre så nøje kontrol med efterretningstjenesten. Eller hvis den beslutter at bruge efterretningstjenestens udvidede beføjelser til andre formål end blot at bekæmpe terrorister - f.eks. til at overvåge politiske modstandere?
Der er altså al mulig grund til at være på vagt - især i en situation, hvor bekymringen over den lurende terrortrussel mod Danmark må antages at befinde sig et eller andet sted på skalaen mellem vildt overdreven og rent fupnummer.

Link til hele Carsten Fogh Nielsens indlæg.

Update, søndag d. 16. April kl. 10:22:
G. Johnsen skriver:
Ganske uafhængigt af, om man har tillid eller ej til den til enhver tid siddende regering, så ved man aldrig, hvilken regering, der kommer bag efter. Om det eventuelt bliver en form for diktatur med krav om ensretning?

En vis portion skepsis bør man altid være forsynet med, når det gælder politik.

Det skal derfor ikke være alt for let for myndighederne at få mulighed for telefonaflytning o.l.

Kommentarer: