– fordi tiden kræver et MODSPIL

03. Jul 2005

Ny antiracistisk/dokumenterende hjemmeside: dismedia.dk

 
dismedia er en spaendende og vigtig ny hjemmeside, der foelger mediernes og andres (f.eks. politiets) manipulation med nyheder om danskere af "anden etnisk herkomst", som det saa taabeligt hedder.

Sidens bagmaend er anonyme, hvilket jeg ser som en svaghed, men saa laenge deres oplysninger er trovaerdige og veldokumenterede, goer det jo ikke noget. Man kan sige, at anonymiteten stiller ekstra krav til serioesitet og dokumentation, men saa laenge de holder fanen hoejt og sikrer, at denne fortsat er i orden, har vi her en yderst kaerkomment og (desvaerre) noedvendig hjemmeside.

Men lad nu siden tale for sig selv, via nedenstaaende "manifest":
1) Hvorfor et ”farvet” medie?

Modvægt. Medierne er i forvejen styret af holdninger i udvælgelse, vinkling og præsentation af historier. Internetmedier er den eneste reelle chance for at skabe den tiltrængte biodiversitet i det mediale økosystem. Vi vil gerne blive bedre, både i dybden og i bredden, men Dismedia er opstået på et bestemt tidspunkt i Danmarks historie og med et bestemt formål, og det vil nok præge tjenesten langt ud i fremtiden.

2) Hvorfor anonymitet?

Styrkeafvejning. Hvis det var kritisk nødvendigt at træde frem, ville ingen af os holde os tilbage. Men vi ønsker ikke at være skydeskiver for danskhedsbevægelsen på fremmarch. Det er let nok at kæmpe med ”åben pande”, når man har folkeopinionen på sin side. Men vi ønsker at ikke at fremstå som en gruppe personer med interessante holdninger. Vi er meget forskellige, og vi kan lide at blande os i alt muligt.

3) Hvorfor menneskerettigheder?

Tryghed. Menneskerettighedserklæringen er en række grundprincipper, som de fleste af verdens nationer skrev under på, fordi de efter WWII godt kunne se, at det var nødvendigt at tænke på en lidt anden måde end før. Vi støtter dem, fordi vi helst ikke vil være dem foruden. Desuden er FN’s Komite mod Racediskrimination, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolen nogle af de tunge kanoner, der kan holde de nationalistiske partier i skak, mens befolkningerne tænker sagen igennem.

4) Hvorfor ikke racisme?

Prioritering. Er det ikke i orden at fyre nogle racistiske bemærkninger af i ny og næ? Jamen, selvfølgelig skal der være lidt plads til frisprog i den politiske debat. Men der er så meget pres på debatten, at etnisk ligestilling i øjeblikket har første prioritet. Det er et spørgsmål om at dæmme op for danskhedsbevægelsens forrykte fremmarch. Andre former for diskrimination er også relevante, men i øjeblikket er fronten tegnet op.

5) Hvorfor ikke USA?

Fornuft. Vi hader ikke amerikanere. Vi hader ikke engang Bush. Vi synes bare som mange andre at amerikansk udenrigspolitik er en belastning for verdenssamfundet. Men en stor del af den danske kultur er baseret på amerikanske værdier, ikke blot Hollywood og Coca Cola, men også de amerikanske frihedsidealer, som afspejler Den Franske Revolution, hvor folket gjorde opstand mod samfundets gamle elite.

6) Hvad så med Danmark?

Rimelighed. Danmark er et godt land. Det kunne være et meget bedre land at leve i. Det arbejder vi for på vore præmisser, mens danskhedsbevægelsen arbejder for, nå ja, hvad det nu er, de arbejder for. Gamle Danmark skal (såmænd nok) bestå, så længe bøgen spejler sig i bølgen blå. Vi koncentrerer os først og fremmest om mennesker.

7) Hvad med jer selv?

Vi satser jo stærkt på at distribuere faktuel information. Vi er flere om at drive siden, så det ikke får slagside. Vi er modtagelige for kritik og arbejder meget gerne sammen med folk udefra for at give plads til andre holdninger - bare ikke mere gratis "sendetid" til danskhedsbevægelsens stridsmænd. De har fået masser af plads, og de har endda fået deres egen linkside her under overskriften "Fronten mod De Fremmede".

Kommentarer: